Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 127

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Pictogram/item
Stand
FRAME REC
z OFF
INT. REC
z OFF
Opmerkingen bij de SteadyShot functie
•Als de camera te sterk beweegt, zal het beeld ook met de SteadyShot-functie niet voldoende
gestabiliseerd worden.
•Bij gebruik van een voorzetlens (los verkrijgbaar) kan de SteadyShot beeldstabilisatie niet altijd goed
werken.
Als u de SteadyShot functie uitschakelt
De SteadyShot-uit indicator
camerabewegingen.
Pictogram/item
Stand
HiFi SOUND
z STEREO
AUDIO MIX
NTSC PB
z ON PAL TV
LCD BRIGHT
z BRT NORMAL
LCD B.L.
LCD COLOUR
z BRT NORMAL
VF B.L.
Betekenis
De deelopnamefunctie afzetten.
ON
De deelopnamefunctie aanzetten. (p. 66)
ON
De intervalopnamefunctie aanzetten. (p. 63)
De intervalopnamefunctie afzetten.
SET
Wachttijd en opnameduur voor intervalopname
instellen. (p. 63)
verschijnt. De camcorder zal nu niet (over) compenseren voor
Betekenis
Voor afspelen van video-opnamen met stereo of
tweetalig geluid met eerste en tweede geluidsspoor.
Voor weergave van het linker kanaal van stereo opnamen
1
of alleen het eerste geluidsspoor van tweetalige video-
opnamen.
Voor weergave van het rechter kanaal van stereo
2
opnamen of alleen het tweede geluidsspoor van
tweetalige video-opnamen.
Voor instellen van de geluidsbalans van de stereo 1
——
en stereo 2 geluidskanalen.
Een cassette opgenomen met het NTSC kleursysteem
afspelen op een PAL TV.
Een cassette opgenomen met het NTSC kleursysteem
NTSC 4.43
afspelen op een NTSC 4.43 TV-toestel.
Voor het regelen van de helderheid van het LCD-
——
scherm door de SEL/PUSH EXEC knop te draaien
om het volgende balkje te regelen.
Donkerder
Voor de normale helderheid van het LCD-scherm.
BRIGHT
Voor een extra helder LCD-scherm.
——
Voor het regelen van de kleuren van het LCD-scherm
door de SEL/PUSH EXEC knop te draaien om het
volgende balkje te regelen
De helderheid van de beeldzoeker instellen op normaal.
BRIGHT
De helderheid van de beeldzoeker verhogen.
ST1
ST2
Lichter
Feller
POWER
schakelaar
CAMERA
CAMERA
POWER
schakelaar
VCR
VCR
VCR
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
Zachter
VCR
CAMERA
127

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: