Download  Print this page

Searching A Recording By Date - Date Search; Opzoeken Van Een Gewenste Opname Aan De Datum - Datum-zoekfunctie - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Searching a recording
by date
– Date search
You can automatically search for the point where
the recording date changes and start playback
from that point (Date search). Use the Remote
Commander for this operation.
Use this function to check where recording dates
change or to edit the tape at each recording date.
4 7 2002
(1) Set the POWER switch to VCR.
(2) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly, until the date search
indicator appears.
The indicator changes as follows:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
no indicator T PHOTO SCAN T
(3) When the current position is [b], press . to
search towards [a] or press > to search
towards [c]. Your camcorder automatically
starts playback at the point where the date
changes.
Each time you press . or >, the
camcorder searches for the previous or next
date.
2
SEARCH
MODE
3
5 7 2002
[a]
[b]
DATE
00
SEARCH
DATE
01
SEARCH
Opzoeken van een
gewenste opname aan de
datum – Datum-zoekfunctie
U kunt op een cassette met video-opnamen de
eerste opname van een bepaalde dag opzoeken
om de band automatisch vanaf dat punt weer te
geven (datum-zoekfunctie). Gebruik voor deze
functie de afstandsbediening.
Deze functie kunt u gebruiken om de
overgangspunten tussen de opnamedata op te
zoeken of om aanpassingen te maken bij elke
opnamedatum.
[c]
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening, totdat de
datum-zoekaanduiding verschijnt.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding als volgt:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
geen aanduiding T PHOTO SCAN T
(3) Wanneer u zich bij het punt [b] op de band
bevindt, drukt u op de . terugzoektoets
om in de richting van [a] te zoeken of op de
> vooruitzoektoets om in de richting van
[c] te zoeken. Uw camcorder zal automatisch
beginnen met afspelen vanaf het
eerstvolgende punt waar de datum verandert.
Telkens wanneer u op de . of >
zoektoets drukt, gaat de camcorder op zoek
naar de vorige of volgende opnamedatum.
31 12 2002
83

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: