Download  Print this page

Customizing Your Camcorder; Changing The Menu Settings; Uw Camcorder Naar Eigen Inzicht Aanpassen; Wijzigen Van De Oorspronkelijke Menu-instellingen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

— Customizing Your Camcorder —

Changing the menu settings

To change the mode settings in the menu
settings, select the menu items with the SEL/
PUSH EXEC dial. The default settings can be
partially changed. First, select the icon, then the
menu item and then the mode.
(1) In CAMERA or VCR mode, press MENU.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired icon, then press the dial to set.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired item, then press the dial to set.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired mode, and press the dial to set.
(5) If you want to change other items, select
RETURN and press the dial, then repeat
steps from 2 to 4.
For details, see "Selecting the mode setting of
each item" (p. 121).
1
MENU
120
CAMERA
MA NU A L S E T
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F E C T
P E F F E C T
D E F F E C T
D E F F E C T
A U T O S H T R
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
— Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen —

Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen

Om de functies van de camcorder aan te passen
via het instelmenu, kiest u de instellingen met de
SEL/PUSH EXEC regelknop. Dan kunt u de
fabrieksinstellingen naar wens aanpassen. Eerst
kiest u het pictogram voor de functie, dan het
menu-onderdeel en tenslotte de gewenste
instelling.
(1) Druk in de CAMERA of VCR stand op de
MENU toets.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op het gewenste pictogram en
druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op het gewenste menu-onderdeel
en druk de regelknop in.
(4) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
het gekozen onderdeel in de gewenste stand
te zetten en druk de regelknop weer in.
(5) Als u nog andere punten wilt wijzigen, stelt u
in op
en dan herhaalt u de stappen 2 tot 4.
Zie voor nadere bijzonderheden het "Overzicht
van de instellingen voor elk menu-onderdeel"
(p. 126).
2
VCR
3
4
RETURN en drukt u de regelknop in
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F E C T
O T H E R S
WOR L D T I ME
B E E P
COMMA ND E R
D I S P L A Y
R E C L AMP
O T H E R S
WOR L D T I ME
B E E P
COMMA ND E R
D I S P L A Y
R E C L AMP
R
E
T
U
R
N
O T H E R S
WOR L D T I ME
B E E P
O T H E R S
WOR L D T I ME
B E E P
COMMA ND E R
D I S P L A Y
R E C L AMP
R E T URN
O T H E R S
WOR L D T I ME
B E E P
COMMA ND E R
D I S P L A Y
R E C L AMP
R E T URN
O T H E R S
WOR L D T I ME
B E E P
COMMA ND E R
D I S P L A Y
R E C L AMP
R E T URN
O T H E R S
WOR L D T I ME
B E E P
COMMA ND E R
D I S P L A Y
R E C L AMP
R E T URN
0 HR
0 HR
ON
ON
O F F
ON
O F F
O F F

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: