Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 17

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Step 1 Preparing the power
supply
Charging time/Vereiste oplaadtijd
Battery pack/
Batterijpak
NP-FM30
(supplied)/(meegeleverd)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Approximate number of minutes to charge an
empty battery pack at 25 °C (77 °F)
Recording time/Beschikbare opnameduur
Battery pack/
Batterijpak
NP-FM30
/
(supplied)
(meegeleverd)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Approximate number of minutes when you use a
fully charged battery pack
* Approximate continuous recording time at
25 °C (77 °F). The battery life will be shorter if
you use your camcorder in a cold
environment.
** Approximate number of minutes when
recording while you repeat recording start/
stop, zooming and turning the power on/off.
The actual battery life may be shorter.
Stap 1 Voorbereiden van de
Full charge (normal charge)/
Volledige (normale lading)
Aantal minuten bij benadering om een leeg
batterijpak op te laden bij 25°C.
Recording with
the viewfinder/
Opname met
beeldzoeker
Continuous*/
Typical**/
Continu*
Typisch**
110
60
180
100
370
205
430
235
560
310
645
355
Dit is ongeveer het aantal minuten dat u kunt
opnemen met een volledig opgeladen batterijpak.
*
**
stroomvoorziening
145 (85)
150 (90)
240 (180)
260 (200)
330 (270)
360 (300)
Recording with
the LCD screen/
Opname met
LCD-scherm
Continuous*/
Continu*
85
140
295
340
450
520
Gebruiksduur in minuten bij benadering, bij
ononderbroken opnemen bij een temperatuur
van 25°C. Het batterijpak zal minder lang
meegaan bij gebruik van de camcorder in een
koude omgeving.
Gebruiksduur in minuten bij benadering, bij
filmen met herhaaldelijk starten/stoppen van
het opnemen, in/uit-zoomen en in/
uitschakelen van de stroom. De gebruiksduur
van het batterijpak kan in werkelijkheid korter
uitvallen.
Typical**/
Typisch**
45
75
160
185
245
285
17

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: