Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 126

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Nederlands
Overzicht van de instellingen voor elk menu-onderdeel
z geeft de standaardinstelling aan.
Er zullen andere menu-onderdelen verschijnen afhankelijk van de stand van de POWER schakelaar.
Op het monitorscherm verschijnen alleen de items die u op dat ogenblik kunt bedienen.
Pictogram/item
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
AUTO SHTR
D ZOOM
16:9WIDE
STEADYSHOT
N.S.LIGHT
126
Stand
Betekenis
——
Voor afstelling op specifieke opname-omstandigheden.
(p. 57)
——
Voor toevoegen van speciale effecten zoals van
speelfilms of TV-producties aan uw videobeelden.
(p. 52, 76)
——
Voor toevoegen van speciale effecten met behulp
van de diverse digitale functies. (p. 54, 77)
z ON
Voor het automatisch inschakelen van de
elektronische sluiter bij opnemen onder fel licht.
OFF
Om de elektronische sluiter niet automatisch te laten
inschakelen, ook bij opnemen onder fel licht.
Voor het uitschakelen van de digitale zoomfunctie. Nu
z OFF
kunt u tot 20× zoomen.
40×
Voor het inschakelen van de digitale zoomfunctie. Meer
dan 20× tot 40× zoom gebeurt nu digitaal. (p. 29)
560×
Voor het inschakelen van de digitale zoomfunctie. Meer
dan 20× tot 560× zoom gebeurt nu digitaal. (p. 29)
z OFF
Voor opnemen met de 16:9 breedbeeldfunctie. (p. 47)
ON
Voor het wegnemen van cameratrillingen.
z ON
Voor uitschakelen van de SteadyShot beeldstabilisatie.
OFF
Voor de meest natuurgetrouwe opnamen van een
stilstaand onderwerp met de camcorder op statief.
Voor nachtopnamen met de NightShot Light
z ON
verlichting. (p. 35)
Voor het uitschakelen van de NightShot Light
OFF
verlichting.
POWER
schakelaar
CAMERA
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
CAMERA
CAMERA
CAMERA
CAMERA
CAMERA

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: