Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 75

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Using the built-in light
CAUTION
•When replacing the bulb, use only the Sony
XB-3D halogen lamp (optional) to reduce the
risk of fire.
•To prevent possible burn hazard, disconnect
the power source before replacing and do not
touch the bulb until the bulb becomes cool
enough to handle (for about 30 minutes or
more).
Note
To prevent the bulb from being smudged with
finger prints, handle it with a dry cloth, etc. If the
bulb is smudged, wipe it completely.
Gebruik van de ingebouwde
videolamp
WAARSCHUWING
•Ter vervanging mag u uitsluitend de Sony
XB-3D halogeenlamp (los verkrijgbaar)
gebruiken, om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
•Om blaren of brandwonden te vermijden, dient
u voor het vervangen de stroombron te
verwijderen en vooral te wachten tot de lamp
voldoende is afgekoeld (dit kan wel eens
30 minuten of langer duren).
Opmerking
Om te voorkomen dat er vingerafdrukken op de
halogeenlamp komen, is het raadzaam om deze
met een zacht droog doekje vast te pakken.
Mocht de lamp toch vuil geworden zijn, veeg
deze dan vooral zorgvuldig schoon.
75

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: