Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 71

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Making your own titles
To change a title you have stored
In step 3, select CUSTOM1 SET or CUSTOM2
SET, depending on which title you want to
change, then press the SEL/PUSH EXEC dial.
Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select [C], then
press the dial to delete the title. The last character
is erased. Enter the new title as desired.
If you take 3 minutes or longer to enter
characters in the standby mode while a
cassette is in your camcorder
The power automatically turns off. The
characters you have entered remain stored in
memory. Set the POWER switch to OFF (CHG)
once, and turn it to CAMERA again, then
proceed from step 1.
We recommend setting the POWER switch to
VCR or removing the cassette so that your
camcorder does not automatically turn off while
you are entering title characters.
If you select [
]
The menu for selecting alphabet and Russian
characters appears. Select [
previous screen.
To erase a character
Select [C]. The last character is erased.
To enter a space
Select [Z& ?!], then select the blank part.
Eigen titelbeelden samenstellen
Aanpassen van een reeds eerder
vastgelegde titel
Volg de bovenstaande aanwijzingen, kies in stap
3 CUSTOM1 SET of CUSTOM2 SET voor de titel
die u wilt aanpassen en druk op de SEL/PUSH
EXEC regelknop. Draai aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om in te stellen op [C] en druk op de
regelknop om de titel te wissen. Bij elke druk
wordt het laatste letterteken gewist. Wijzig zo de
titel of voer een gehele nieuwe titel in.
Als het samenstellen van uw eigen titel meer
dan 3 minuten duurt in de wachtstand met
een cassette in de camcorder
Dan zal de stroom automatisch worden
uitgeschakeld. De eenmaal ingevoerde
lettertekens blijven wel in het geheugen bewaard.
Zet de POWER schakelaar eenmaal op OFF
(CHG), dan weer op CAMERA en volg weer de
aanwijzingen vanaf stap 1.
Het is aanbevolen van tevoren de POWER
schakelaar in de VCR stand te zetten of de
cassette uit de camcorder te verwijderen als u
] to return to the
wilt voorkomen dat de camcorder automatisch
wordt uitgeschakeld terwijl u een titel invoert.
Als u instelt op menu-onderdeel [
Dan verschijnt het menu voor het kiezen van het
gewone of het Russische alfabet. Stel in op [
om terug te keren naar het voorgaande scherm.
Een teken wissen
Kies bij de letter het invoerpijltje [C]. Bij elke
druk wordt het laatste letterteken gewist.
Invoeren van een spatie
Stel in op de spatie tussen de tekens [Z& ?!] en
druk de regelknop in.
]
]
71

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: