Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 86

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Searching for a photo
– Photo search/Photo scan
Scanning photo
(1) Set the POWER switch to VCR.
(2) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly, until the photo scan
indicator appears.
The indicator changes as follows:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
no indicator T PHOTO SCAN T
(3) Press . or >.
Each photo is played back for about 5 seconds
automatically.
2
SEARCH
MODE
3
To stop scanning
Press x.
If a tape has a blank portion in the recorded
portions
The photo search and photo scan functions may
not work correctly.
86
PHOTO
00
SCAN
Opzoeken van een foto-opname
– Fotozoekfunctie/Fotoscanfunctie
Scannen van een serie foto's
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
toets van de afstandsbediening, totdat de
fotoserie-aanduiding verschijnt.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding als volgt:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
geen aanduiding T PHOTO SCAN T
(3) Druk op de . terugzoektoets of de >
vooruitzoektoets.
Achtereenvolgens worden al uw foto-
opnamen dan elk 5 seconden lang in beeld
weergegeven.
Stoppen met Stoppen met scannen
van de fotoserie
Druk op de x stoptoets.
Als er tussen de opnamen een onbespeeld
bandgedeelte is
Dan kunnen de fotozoekfunctie en de
fotoscanfunctie niet altijd goed werken.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: