Download  Print this page

Playing Back A Tape With Digital Effects; Videoweergave Met Digitale Beeldeffecten - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Playing back a tape
with digital effects
During playback, you can process a scene using
the digital effect functions: STILL, FLASH, LUMI.
and TRAIL.
(1) In the playback, or playback pause mode,
select D EFFECT in
(p. 121).
(2) Select the desired digital effect mode in the
menu settings, then press the SEL/PUSH
EXEC dial. The digital effect indicator lights
up and the bars appear. In the STILL or
LUMI. mode, the image where you press the
SEL/PUSH EXEC dial is stored in memory as
a still image.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
effect.
For details of each digital effect function, see
page 54.
2
MANUAL SET
D E F F E C T
OFF
S T I L L
F L A S H
L U M I .
T R A I L
[ ME N U ] : E N D
To cancel the digital effect function
Set D EFFECT to OFF in the menu settings.
in the menu settings
MENU
MA N U A L S E T
D E F F E C T
L UM I .
[ ME N U ] : E N D
Videoweergave met
digitale beeldeffecten
Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven
videobeelden verwerken met de digitale
beeldeffect-functies: STILL voor dubbelbeeld-
weergave, FLASH voor interval-weergave,
"LUMI." voor helderheidssleutel-weergave en
"TRAIL" voor nabeeld-weergave.
(1) Kies tijdens afspelen of in de
weergavepauzestand het onderdeel
D EFFECT onder
(p. 126).
(2) Kies het gewenste digitale effect in het
instelmenu en druk vervolgens op de SEL/
PUSH EXEC knop.
De digitaal effect-aanduiding blijft nu
branden en er verschijnen enkele instelbalkjes
in beeld. Bij de STILL en LUMI. functies
wordt het beeld waarbij u de SEL/PUSH
EXEC regelknop indrukt, als stilstaand beeld
in het geheugen vastgelegd.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
het digitale beeldeffect naar wens bij te
regelen.
Zie voor een beschrijving van de digitale
beeldeffect-functies blz. 54.
1
3
IIIIIIIIIIIIIIII
Uitschakelen van de digitale
beeldeffecten
Zet het onderdeel D EFFECT op OFF in het
instelmenu.
in het instelmenu
MANUAL SET
D E F F E C T
OFF
S T I L L
F L A S H
L U M I .
T R A I L
[ ME N U ] : E N D
MANUAL SET
P E F F E C T
D E F F E C T
L UM I .
R E T U R N
IIIIIIIIIIIIIIII
[ ME N U ] : E N D
77

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: