Download  Print this page

About The "infolithium" Battery Pack; Betreffende "infolithium" Batterijen - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

About the "InfoLITHIUM"
battery pack
What is the "InfoLITHIUM" battery
pack?
The "InfoLITHIUM" battery pack is a lithium-ion
battery pack that has functions for
communicating information related to operating
conditions between your camcorder and the AC
adaptor/charger (optional).
The "InfoLITHIUM" battery pack calculates the
power consumption according to the operating
conditions of your camcorder, and displays the
remaining battery time in minutes.
Charging the battery pack
•Be sure to charge the battery pack before you
start using your camcorder.
•We recommend charging the battery pack in an
ambient temperature of between 10 °C to 30 °C
(50 °F to 86 °F) until FULL appears indicating
that the battery pack is fully charged, in the
display window. If you charge the battery pack
outside of this temperature range, you may not
be able to efficiently charge the battery pack.
•After charging is completed, either disconnect
the cable from the DC IN jack on your
camcorder or remove the battery pack.
Effective use of the battery pack
•Battery performance decreases in low-
temperature surroundings. So, the time that the
battery pack can be used is shorter in cold
places. We recommend the following to use the
battery pack longer:
– Put the battery pack in a pocket to warm it up,
and insert it in your camcorder immediately
before you start taking shots.
– Use a large capacity battery pack (NP-FM50/
FM70/QM71/FM90/FM91/QM91, optional).
•Frequently using the LCD panel or frequently
operating playback, fast forward or rewind
wears out the battery pack faster. We
recommend using a large capacity battery pack
(NP-FM50/FM70/QM71/FM90/FM91/QM91,
optional).
•Be certain to turn the POWER switch to OFF
(CHG) when not taking shots or playing back
on your camcorder. Battery pack power is also
consumed when your camcorder is in the
standby mode or playback is paused.
•Have spare battery packs handy for two or
three times the expected recording time, and
take trial recording before taking the actual
recording.
•Do not expose the battery pack to water. The
battery pack is not water resistant.
Betreffende
"InfoLITHIUM" batterijen
Wat is een "InfoLITHIUM" batterij?
Een "InfoLITHIUM" batterijpak is een lithium-
ionbatterijpak dat informatie over
werkingsomstandigheden kan overbrengen
tussen uw camcorder en een los verkrijgbare
netspanningsadapter/lader.
Het "InfoLITHIUM" batterijpak meet tijdens het
gebruik van de camcorder het stroomverbruik,
berekent op basis daarvan de resterende
batterijspanning in minuten en toont die
vervolgens op het scherm.
Opladen van het batterijpak
•Zorg dat de batterij is opgeladen voordat u de
camcorder gaat gebruiken.
•Wij raden u aan het batterijpak te laden bij een
omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C tot
"FULL" verschijnt in het uitleesvenster om aan
te geven dat het batterijpak volledig is geladen.
Wanneer u het batterijpak buiten dit
temperatuurbereik oplaadt, kan het niet goed
worden opgeladen.
•Na afloop van het opladen maakt u de kabel los
van de DC IN gelijkstroomingang van uw
camcorder of verwijdert u het batterijpak.
Effectief gebruik van het batterijpak
•De werking van de batterij wordt minder bij
lage temperaturen. In een koude omgeving zal
het batterijpak dus minder lang meegaan. Voor
een langdurig probleemloos gebruik raden wij
u het volgende aan:
– Bewaar het batterijpak in een zak om het
warm te houden en plaats het meteen voor u
begint te filmen in uw camcorder.
– Gebruik zo mogelijk een batterijpak met hoge
capaciteit (NP-FM50/FM70/QM71/FM90/
FM91/QM91 los verkrijgbaar).
•Bij intensief gebruik van het LCD scherm of
veelvuldig wisselen tussen afspelen,
vooruitspoelen en terugspoelen zal de batterij
sneller leegraken. Gebruik zo mogelijk een
batterijpak met hoge capaciteit (NP-FM50/
FM70/QM71/FM90/FM91/QM91 los
verkrijgbaar).
•Zet zoveel mogelijk de POWER schakelaar
terug op OFF (CHG) tijdens het opnemen of
afspelen met uw camcorder. De batterij raakt
ook leeg wanneer de camcorder in de
opnamepauzestand of weergavepauzestand
staat.
•Houd voldoende reserve-batterijen bij de hand
voor twee- of driemaal de verwachte
opnameduur, en maak ook proefopnamen voor
u de uiteindelijke opname maakt.
•Zorg dat er geen water op het batterijpak komt.
Deze batterijpakken zijn niet waterbestendig.
149

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: