Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 129

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen
Pictogram/item
Stand
CLOCK SET
–––––
USB STREAM
z OFF
LTR SIZE
z NORMAL
LANGUAGE
z ENGLISH
DEMO MODE
z ON
Opmerkingen bij DEMO MODE
•De DEMO MODE demonstratie kan niet worden ingeschakeld wanneer er een cassette in de
camcorder aanwezig is.
•De DEMO MODE demonstratiefunctie is in de fabriek op STBY paraatstand ingesteld. Dit houdt in
dat de demonstratie automatisch begint, zo'n 10 minuten nadat u de POWER schakelaar op
CAMERA zet zonder dat er een cassette in de camcorder aanwezig is.
Om de demonstratie uit te schakelen, brengt u een cassette in en zet u de POWER schakelaar in een
andere stand dan CAMERA of zet u DEMO MODE op OFF.
•Wanneer het onderdeel NIGHTSHOT op ON is gezet, verschijnt de aanduiding
op het scherm en dan kunt u in het instelmenu niet de DEMO MODE kiezen.
Betekenis
Voor het instellen van de datum of tijd. (p. 21)
De USB Streaming functie afzetten.
ON
De USB Streaming functie aanzetten.
Voor aangeven van de gekozen menu-onderdelen
met normale lettergrootte.
Voor aangeven van de gekozen menu-onderdelen
met dubbele lettergrootte.
De volgende aanduidingen laten verschijnen in het
Engels: min, STBY, REC, CAPTURE, VOL, END
SEARCH en START.
Om de aanduidingen te laten verschijnen in het
FRANÇAIS
Frans.
Om de aanduidingen te laten verschijnen in het
ESPAÑOL
Spaans.
Om de aanduidingen te laten verschijnen in het
PORTUGUÊS
Portugees.
Om de aanduidingen te laten verschijnen in het
DEUTSCH
Duits.
Om de aanduidingen te laten verschijnen in het
ITALIANO
Italiaans.
Om de aanduidingen te laten verschijnen in het
EΛΛHNIKA
Grieks.
Om een demonstratie van de camcorderfuncties te laten zien.
Om de demonstratiefunctie uit te schakelen.
OFF
POWER
schakelaar
CAMERA
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
CAMERA
"NIGHTSHOT"
129

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: