Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 141

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Soorten storingen en hun oplossingen
Tijdens opnemen en afspelen
Symptoom
De camcor der kan niet ingeschakeld
worden.
De eindzoekfunctie werkt niet.
De eindzoekfunctie werkt niet naar
behor en.
Het batterijpak raakt heel snel
uitgeput.
De batterijrestladingsindicator
geeft niet de juiste tijd aan.
Het toestel schakelt uit ook al geeft
de batterijr estladingsindicator aan
dat het batterijpak nog voldoende is
opgeladen.
De cassette kan niet uit de houder
worden ver wijder d.
De % en Z indicators knipper en en
geen enkele functie, behalve het
verwijder en van de cassette, werkt.
De restbandindicator verschijnt niet.
Oorzaak en/of oplossing
• Er is geen batterijpak op het apparaat aangebracht of het
batterijpak is (bijna) leeg.
c Plaats een opgeladen batterijpak. (p. 14, 15)
• De netspanningsadapter is niet op het stopcontact aangesloten.
c Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact. (p. 19)
• De cassette werd na het opnemen uitgeworpen.
• Er zijn nog geen opnamen op de cassette gemaakt.
• De band heeft een blanco, onbespeeld gedeelte aan het begin of
in het midden.
• De omgevingstemperatuur is te laag.
• Het batterijpak is niet volledig opgeladen.
c Laad het batterijpak opnieuw volledig op. (p. 15)
• Het batterijpak is versleten en kan niet meer opgeladen worden.
c Vervang het door een nieuw batterijpak. (p. 14)
• Het batterijpak werd gedurende lange tijd in een zeer warme of
koude omgeving gebruikt.
• Het batterijpak is versleten en kan niet meer opgeladen worden.
c Vervang het door een nieuw batterijpak. (p. 14)
• Het batterijpak is niet volledig opgeladen.
• De resterende batterijduur klopt niet.
c Laad het batterijpak opnieuw volledig op. (p. 15)
• De resterende batterijduur klopt niet.
c Laad het batterijpak opnieuw helemaal op zodat de
resterende batterijduur correct wordt aangegeven. (p. 15)
• De stroomaansluiting is losgeraakt.
c Sluit de netspanningsadapter stevig aan. (p. 14, 19)
• Het batterijpak is leeg.
c Gebruik een opgeladen batterijpak. (p. 14, 15)
• Er is vocht uit de lucht in de camcorder gecondenseerd.
c Verwijder de videocassette en laat uw camcorder ten minste
1 uur lang ongebruikt op temperatuur komen. (p. 154)
• In het instelmenu is het onderdeel q REMAIN op AUTO
gezet.
c Zet dit onderdeel op ON om altijd de resterende bandlengte
aan te geven.
(Wordt vervolgd op de volgende pagina)
141

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: