Download  Print this page

Digital Zoom (p - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Recording a picture
Using the zoom feature
Move the power zoom lever a little for a slower
zoom. Move it further for a faster zoom.
Using the zoom function sparingly results in
better-looking recordings.
"T" side: for telephoto (subject appears closer)
"W" side: for wide-angle (subject appears farther
away)
To use zoom greater than 20×
Zoom greater than 20× is performed digitally. To
activate digital zoom, select the digital zoom
power in D ZOOM in the menu settings. The
digital zoom function is set to OFF as a default
setting (p. 121).
The picture quality deteriorates as the picture is
processed digitally.
The right side of the bar shows the
digital zooming zone.
The digital zooming zone appears when
you select the digital zoom power in
D ZOOM in the menu settings./
De rechterkant van de zoombalk toont
het digitale zoombereik.
Het digitale zoombereik verschijnt in
beeld wanneer u het onderdeel D ZOOM
in het instelmenu activeert.
Video-opnamen maken
In- en uit-zoomen
Door de zoomknop geleidelijk te verschuiven
kunt u langzaam op uw onderwerp in-zoomen,
resp. uit-zoomen. Druk de zoomknop harder
opzij voor een snelle zoombeweging. Gebruik het
in- en uit-zoomen met mate, voor een beter
resultaat dat niet te onrustig oogt.
"T" kant: voor tele-opnamen (met het onderwerp
"dichter bij" of groter in beeld)
"W" kant: voor groothoek-opnamen (met het
onderwerp "verder af", klein in een
ruimer beeldveld)
W
T
W
T
Zoombewegingen van meer dan 20×
Zoom van meer dan 20× gebeurt digitaal. Kies
digital zoom power onder D ZOOM in het
instelmenu om digitale zoom te activeren. De
digitale zoomfunctie staat normaal op OFF
(p. 126).
De beeldkwaliteit is minder omdat het beeld
digitaal wordt bewerkt.
W
T
W
T
29

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: