Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 13

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Using this manual
Precautions on camcorder care
Lens and LCD screen/finder
(on mounted models only)
•The LCD screen and the finder are
manufactured using extremely high-
precision technology so over 99.99% of the
pixels are operational for effective use.
However, there may be some tiny black
points and/or bright points (white, red, blue
or green in colour) that constantly appear on
the LCD screen and the finder. These points
are normal in the manufacturing process and
do not affect the recording in any way.
•Do not let your camcorder get wet. Keep your
camcorder away from rain and sea water.
Letting your camcorder get wet may cause your
camcorder to malfunction. Sometimes this
malfunction cannot be repaired [a].
•Never leave your camcorder exposed to
temperatures above 60 °C (140 °F), such as in a
car parked in the sun or under direct sunlight
[b].
•Be careful when placing the camera near a
window or outdoors. Exposing the LCD screen,
the finder or the lens to direct sunlight for long
periods may cause malfunctions [c].
•Do not directly shoot the sun. Doing so might
cause your camcorder to malfunction. Take
pictures of the sun in low light conditions such
as dusk [d].
[a]
[c]
Omtrent deze handleiding
Voorzorgen bij gebruik van de
camcorder
Lens en LCD-scherm/beeldzoeker
(alleen op gemonteerde modellen)
• Het LCD scherm en de zoeker zijn
vervaardigd met hoogstaande
precisietechnologie, met als resultaat dat
meer dan 99,99% van de beeldpunten actief
is voor effectief gebruik. Er kunnen echter
enkele kleine zwarte puntjes en/of heldere
puntjes (wit, rood, blauw of groen van
kleur) in op het LCD-scherm of de zoeker
zichtbaar blijven. Deze puntjes zijn een
normaal gevolg van het fabricageproces en
hebben geen enkele invloed op de
opgenomen beelden.
• Laat de camcorder niet nat worden. Zorg dat er
geen regen of opspattend water, vooral
zeewater, op het apparaat komt. Water in de
camcorder kan storingen veroorzaken, soms
zodanig dat reparatie niet meer mogelijk is [a].
• Laat de camcorder nooit achter op plaatsen
waar de temperatuur tot boven de 60°C kan
oplopen, zoals op een vensterbank in de volle
zon of in een auto die in de zon geparkeerd
staat [b].
• Wees voorzichtig wanneer u de camera bij een
venster of buiten neerzet. Indien het LCD-
scherm, de zoeker of de lens langdurig wordt
blootgesteld aan direct zonlicht, kan dit tot
defecten leiden [c].
• Richt de camcorder niet op de zon. Direct
zonlicht kan storing in de werking van de
camcorder veroorzaken. Alleen bij
zonsondergang, als het licht niet meer zo fel is,
mag u de zon in beeld nemen [d].
[b]
[d]
13

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: