Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 31

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Recording a picture
Indicators displayed in the
recording mode
The indicators are not recorded on tape.
[a]: Remaining battery time indicator
[b]: Format indicator
[c]: Recording mode indicator/
Mirror mode indicator
[d]: STBY/REC indicator
[e]: Time code indicator/
Tape photo recording indicator
[f]: Remaining tape indicator
This appears after you start to record for a
while.
[g]: Date indicator
This is displayed for five seconds after the
POWER switch is set to CAMERA.
[h]: Time indicator
This is displayed for five seconds after the
POWER switch is set to CAMERA.
Video-opnamen maken
Aanduidingen in het beeld
tijdens het opnemen
Deze aanduidingen worden niet mee op de band
opgenomen.
[a] [b]
[c]
[d]
[e]
40
min
0:00:01
REC
SP
4 7 2002
12:05:56
[h]
[g]
[a] : Resterende batterijspanningsindicator
[b] : Formaataanduiding
[c] : Opnamestandindicator/
Spiegelstandindicator
[d] : STBY/REC indicator
[e] : Tijdcode indicator/
Foto-bandopname indicator
[f] : Restbandindicator
Verschijnt een tijdje nadat u bent beginnen
opnemen.
[g] : Datumaanduiding
Verschijnt gedurende vijf seconden nadat
de POWER schakelaar op CAMERA werd
gezet.
[h] : Tijdaanduiding
Verschijnt gedurende vijf seconden nadat
de POWER schakelaar op CAMERA werd
gezet.
[f]
31

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: