Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 65

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Interval recording
7
MENU
To cancel the interval recording
Set INT. REC to OFF in the menu settings.
To stop the interval recording
momentarily and perform normal
recording
Press START/STOP. You can perform normal
recording only once. To cancel the normal
recording, press START/STOP again.
On recording time
There may be a discrepancy in recording time of
up to ± 6 frames from the selected time.
When you set the POWER switch to OFF (CHG)
The interval recording function is automatically
cancelled.
Intervalopname
INTERVAL
6
Intervalopname annuleren
Zet INT. REC op OFF in het instelmenu.
Intervalopname tijdelijk
onderbreken en normaal opnemen
Druk op START/STOP. U kunt slechts eenmaal
normaal opnemen. Om normale opname te
stoppen drukt u nogmaals op de START/STOP
toets.
Betreffende de opnametijd
De opnametijd kan tot ± 6 beelden afwijken van
de gekozen tijd.
Wanneer u de POWER schakelaar op OFF
(CHG) zet
De digitale intervalopnamefunctie wordt dan
automatisch uitgeschakeld.
C A M E R A S E T
D Z O O M
1 6 : 9 W I D E
S T E A D Y S H O T
N . S . L I G H T
F R A M E R E C
I N T . R E C
O N
R E T U R N
[ ME NU ] : E ND
65

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: