Download  Print this page

Searching For A Photo - Photo Search/photo Scan; Opzoeken Van Een Foto-opname - Fotozoekfunctie/fotoscanfunctie - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Searching for a photo
– Photo search/
Photo scan
You can search for the still image recorded on
tape (photo search).
You can also search for still images one after
another and display each image for 5 seconds
automatically (photo scan). Use the Remote
Commander for these operations.
Searching for a photo
(1) Set the POWER switch to VCR.
(2) Press SEARCH MODE on the Remote
Commander repeatedly, until the photo
search indicator appears.
The indicator changes as follows:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
no indicator T PHOTO SCAN T
(3) Press . or > to select the photo for
playback. Each time you press . or >,
the camcorder searches for the previous or
next photo. Your camcorder automatically
starts playback from the photo.
2
SEARCH
MODE
3
To stop searching
Press x.
Opzoeken van een foto-
opname – Fotozoekfunctie/
Fotoscanfunctie
U kunt stilstaande beelden zoeken die op cassette
werden opgenomen (fotozoekfunctie).
U kunt ook stilstaande beelden één na één
zoeken en elk beeld automatisch gedurende vijf
seconden tonen (fotoscanfunctie). Gebruik voor
deze functies de afstandsbediening.
(1) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand.
(2) Druk enkele malen op de SEARCH MODE
(3) Druk op de . terugzoektoets of de >
PHOTO
00
SEARCH
PHOTO
01
SEARCH
Stoppen met doorzoeken van de
band
Druk op de x stoptoets.
Opzoeken van een enkele foto-
opname
toets van de afstandsbediening, totdat de foto-
zoekaanduiding verschijnt.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding als volgt:
t DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
geen aanduiding T PHOTO SCAN T
vooruitzoektoets om de foto voor weergave
op te zoeken. Telkens wanneer u op de .
of > zoektoets drukt, gaat de camcorder op
zoek naar de vorige of volgende foto-opname.
De camcorder geeft de gevonden foto dan
automatisch weer.
85

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: