Download  Print this page

Advanced Playback Operations; Playing Back A Tape With Picture Effects; Uitgebreide Weergavefuncties; Videoweergave Met Beeld/kleureffecten - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

— Advanced Playback Operations —
Playing back a tape
with picture effects
During playback, you can process a scene using
the picture effect functions: NEG.ART, SEPIA,
B&W and SOLARIZE.
(1) In the playback or playback pause mode,
select P EFFECT in
(p. 121).
(2) Select the desired mode by turning the SEL/
PUSH EXEC dial.
For details of each picture effect function, see
page 52.
To cancel the picture effect function
Set P EFFECT to OFF in the menu settings.
Note
You cannot record pictures that you have
processed using the picture effect function with
this camcorder. To record pictures that you have
processed using the picture effect function,
record the pictures on the VCR using your
camcorder as a player.
Pictures processed by the picture effect
function
Pictures processed by the picture effect function
are not output through the DV IN/OUT jack.
When you set the POWER switch to OFF (CHG)
or stop playing back
The picture effect function is automatically
cancelled.
76
in the menu settings
MENU
— Uitgebreide weergavefuncties —
Videoweergave met
beeld/kleureffecten
Tijdens het afspelen kunt u de weergegeven
videobeelden verwerken met de volgende beeld/
kleureffect-functies: NEG.ART (kleurnegatief),
SEPIA, B&W (zwart/wit) en SOLARIZE
(solarisatie).
(1) Kies tijdens afspelen of in de
weergavepauzestand het onderdeel P EFFECT
onder
in het instelmenu (p. 126).
(2) Kies in het instelmenu het gewenste kleur/
beeldeffect door aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop te draaien.
Zie voor nadere bijzonderheden over de
beeld/kleureffecten blz. 52.
1
MA N U A L S E T
P E F F E C T
D E F F E C T
R E T U R N
[ ME N U ] : E N D
Uitschakelen van de beeld/
kleureffecten
Zet het onderdeel P EFFECT op OFF in het
instelmenu.
Opmerking
De met speciale beeld/kleureffecten aangepaste
beelden kunt u niet opnieuw opnemen met deze
camcorder. Om de beelden met speciale beeld/
kleureffecten op te nemen, sluit u een
videorecorder aan en neemt u de beelden
daarmee op, terwijl u ze afspeelt op uw
camcorder.
Weergave van beelden met speciale beeld/
kleureffecten
De beelden die zijn aangepast met beeld/
kleureffecten worden niet uitgestuurd via de
DV IN/OUT aansluiting.
Wanneer u de POWER schakelaar op OFF
(CHG) zet of stopt met afspelen
De beeld/kleureffect-functies worden dan
automatisch uitgeschakeld.
O F F
N EG A R T
.
S E P I A
B &W
SO L A R I Z E

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: