Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 148

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

About video cassettes
Copyright signal
When you play back
Using any other video camera recorder, you
cannot record on a tape that has recorded
copyright control signals for copyright protection
of software which is played back on your
camcorder.
When you record
You cannot record software on your camcorder
that contains copyright control signals for
copyright protection of software.
COPY INHIBIT appears on the LCD screen, in
the viewfinder or on the TV screen if you try to
record such software. Your camcorder does not
record copyright control signals on the tape
when it records.
When you play back a dual
sound track tape
When you play back a tape which is dubbed
from a dual sound track tape recorded in the DV
system, set HiFi SOUND to the desired mode in
the menu settings (p. 122).
Sound from speaker
HiFi Sound
Playing back
Mode
a stereo tape
STEREO
Stereo
1
Lch
2
Rch
You cannot record dual sound programmes on
your camcorder.
148
Playing back
a dual sound
track tape
Main sound and
sub sound
Main sound
Sub sound
Betreffende videocassettes
Copyright signaal
Bij weergave
Op een videocassette waarop een auteursrecht-
beveiligingssignaal is opgenomen kunt u geen
nieuwe video-opnamen maken, noch met deze,
nog met een andere camcorder.
Bij opname
Op uw camcorder kunt u geen software
opnemen waarop auteursrecht-
beveiligingssignalen zijn opgenomen.
Probeert u toch deze software op te nemen, dan
verschijnt de aanduiding COPY INHIBIT op het
LCD-scherm, in de beeldzoeker of op het TV-
scherm. Tijdens opnemen legt uw camcorder
geen auteursrecht-beveiligingssignalen vast op
de videocassette.
Afspelen van video-opnamen
met stereo of tweetalig geluid
Voor het afspelen van een videocassette waarop
tweetalig geluid is ingelast dat werd opgenomen
met het DV systeem, zet u in het instelmenu het
onderdeel "HiFi SOUND" in de geschikte stand
(p. 127).
Geluid dat de luidsprekers weergeven
HiFi SOUND Klank bij
stand
video's met
stereo geluid
STEREO
Stereo
1
Linker kanaal
2
Rechter kanaal
Deze camcorder is niet geschikt voor het
opnemen van tweetalig geluid.
Weergave bij
video's met
tweetalig geluid
Eerste en tweede
geluidsspoor
Eerste geluidsspoor
Tweede geluidsspoor

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: