Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 80

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Enlarging images recorded on
tapes – Tape PB ZOOM
Note
You cannot record pictures that you have
processed using the Tape PB ZOOM function
with this camcorder. To record pictures that you
have processed using the Tape PB ZOOM
function, record the pictures on the VCR using
your camcorder as a player.
Pictures processed by the Tape PB ZOOM
function
Pictures processed by the Tape PB ZOOM
function are not output through the DV IN/
OUT jack.
Tape PB ZOOM function is automatically
cancelled when:
– you set the POWER switch to OFF (CHG)
– you stop playing back
– you press MENU
– you press TITLE
80
Vergroot weergeven van
bandopnamen met Tape PB ZOOM
Opmerking
U kunt met deze camcorder geen beelden
opnemen die werden bewerkt met de Tape PB
ZOOM functie. Om beelden die werden bewerkt
met de Tape PB ZOOM functie op te nemen, sluit
u een videorecorder aan en neemt u de beelden
daarmee op, terwijl u ze afspeelt op uw
camcorder.
Weergave van bandopnamen met Tape PB
ZOOM vergroting
De beelden die met Tape PB ZOOM zijn
uitvergroot worden niet uitgestuurd via de DV
IN/OUT aansluiting.
Tape PB ZOOM wordt automatisch
geannuleerd wanneer:
– u de POWER schakelaar op OFF (CHG) zet.
– u de weergave stopt.
– u op MENU drukt.
– u op TITLE drukt.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: