Download  Print this page

Step 2 Setting The Date And Time; Stap 2 Instellen Van De Datum En Tijd - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Step 2 Setting the
date and time
Set the date and time settings when you use your
camcorder for the first time.
"CLOCK SET" will be displayed each time when
you set the power switch to CAMERA unless you
set the date and time settings.
If you do not use your camcorder for about 6
months, the date and time settings may be
released (bars may appear) because the built-in
rechargeable battery in your camcorder will have
been discharged.
First, set the year, then the month, the day, the
hour and then the minute.
(1) While your camcorder is in CAMERA mode,
press MENU to display the menu.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CLOCK SET, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
desired year, then press the dial.
(5) Set the month, day and hour by turning the
SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial.
(6) Set the minute by turning the SEL/PUSH
EXEC dial and pressing the dial by the time
signal. The clock starts to operate.
(7) Press MENU to make the menu disappear.
1,7
MENU
4
2 0 0 2
1
1
0 0 0
2
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
U S B S T R E AM
L T R S I Z E
L A NGU AGE
D EMO MOD E
[ ME NU ] : E ND
6
2 0 0 2
1
1
0 0 0
Stap 2 Instellen van de
Voor het eerste gebruik van uw camcorder zult u
de datum en tijd moeten instellen.
"CLOCK SET" verschijnt telkens wanneer u de
hoofdschakelaar op CAMERA zet en datum en
tijd niet zijn ingesteld.
Als u de camcorder ongeveer 6 maanden lang
niet hebt gebruikt, kan de tijd- en
datuminstelling zijn vervallen (zodat er slechts
streepjes verschijnen) omdat de oplaadbare
batterij in de camcorder is uitgeput.
Dan stelt u eerst het jaar in, dan de maand, de
dag, het uur en ten slotte de minuten.
(1) Druk op MENU om het menu te laten
verschijnen met de camcorder in de CAMERA
stand.
,
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op het
regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op "CLOCK SET" en druk de
regelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om in te stellen op het juiste jaartal
en druk de regelknop in.
(5) Draai steeds aan de SEL/PUSH EXEC
regelknop om de maand, het dagnummer en
het juiste uur in te stellen en druk tussendoor
telkens op de regelknop om de instelling vast
te leggen.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop om
in te stellen op de juiste minuut, en druk de
regelknop in tegelijk met het tijdsignaal. De
klok begint dan te lopen.
(7) Druk weer op de MENU toets om het
instelmenu uit beeld te laten verdwijnen.
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
– – : – – : – –
U S B S T R E AM
L T R S I Z E
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
U S B S T R E AM
L T R S I Z E
2 0 0 2
7
4
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
1 7 3 0
[ ME NU ] : E ND
datum en tijd
pictogram en druk de
3
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
U S B S T R E AM
L T R S I Z E
2 0 0 2
1
1
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
0
0
0
[ ME NU ] : E ND
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
4
7 2 0 0 2
U S B S T R E AM
1 7:3 0:0 0
L T R S I Z E
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
21

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: