Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 146

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen
Waarschuwingsaanduidingen
•CLOCK SET
•FOR "InfoLITHIUM"
BATTERY ONLY
•Q Z TAPE END*
•Q NO TAPE*
CLEANING CASSETTE**
•COPY INHIBIT
* Er klinkt een wijsje of een pieptoon.
* * De x indicator en de melding "
scherm.
146
Stel datum en tijd in. (p. 21)
Gebruik een "InfoLITHIUM" batterijpak. (p. 149)
De band is ten einde.
Breng een cassette in.
De videokoppen zijn vuil. (p. 155)
U probeerde een beeld op te nemen dat is voorzien van een
copyright-signaal.* (p. 148)
CLEANING CASSETTE" verschijnen achtereenvolgens op het

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: