Download  Print this page

Getting Started; Using This Manual; Voorbereidingen; Omtrent Deze Handleiding - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

— Getting started —

Using this manual

As you read through this manual, buttons and
settings on your camcorder are shown in capital
letters.
e.g. Set the POWER switch to CAMERA.
When you carry out an operation, you can hear a
beep sound to indicate that the operation is being
carried out.
Before using your camcorder
With your digital camcorder, we recommend
using Hi8
/Digital8
camcorder records and plays back pictures only
in the Digital8
tapes recorded in the Hi8
(analogue) system.
Note on TV colour systems
TV colour systems differ from country to
country. To view your recordings on a TV, you
need a PAL system-based TV.
Copyright precautions
Television programmes, films, video tapes, and
other materials may be copyrighted.
Unauthorised recording of such materials may be
contrary to the provision of the copyright laws.
12
video cassettes. Your
system. You cannot play back
/standard 8 mm
— Voorbereidingen —
Omtrent deze
handleiding
De namen van toetsen of regelaars en instellingen
op de camcorder worden in deze handleiding in
hoofdletters vermeld.
Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de
CAMERA stand.
Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er één of
meer pieptonen klinken, om u op het
overschakelen te attenderen en vergissingen te
voorkomen.
Aanwijzingen voor het gebruik
van de camcorder
Wij raden aan Hi8
videocassettes te gebruiken met uw digitale
camcorder. Uw camcorder is alleen geschikt voor
opname en weergave met het Digital8
systeem. Alleen cassettes opgenomen met het
Hi8
/Standard 8 mm
kunnen worden afgespeeld.
Verschillende televisie-
kleursystemen
Televisie-kleursystemen verschillen van land tot
land. Om de videobeelden van deze camcorder
op uw TV te bekijken, moet het TV-toestel
werken met het PAL kleursysteem.
Opmerking bij het auteursrecht
Televisieprogramma's, films, videocassettes en
ander materiaal kan auteursrechtelijk zijn
beschermd.
Ongeoorloofde opname van dergelijk materiaal
kan een inbreuk betekenen op de wetgeving
inzake auteursrechten.
/Digital8
(analoog) systeem

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: