Download  Print this page

Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual Page 150

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

About the "InfoLITHIUM" battery
pack
Remaining battery time indicator
•If the power goes off although the remaining
battery indicator indicates that the battery pack
has enough power to operate, charge the
battery pack fully again so that the indication
on the battery remaining indicator is correct.
Note, however, that the correct battery
indication sometimes will not be restored if it is
used in high temperatures for a long time or left
in a fully charged state, or the battery is
frequently used. Regard the remaining battery
time indication as approximate.
•The E mark, indicating there is little remaining
battery time, sometimes flashes depending on
the operating conditions or ambient
temperature and environment even if the
remaining battery time is 5 to 10 minutes.
How to store the battery pack
•If the battery pack is not used for a long time,
do the following procedure once a year to
maintain proper function.
1. Fully charge the battery pack.
2. Discharge on your camcorder.
3. Remove the battery pack from your
camcorder and store it in a dry, cool place.
•To discharge the battery pack on your
camcorder, leave your camcorder in CAMERA
(standby) mode without a cassette inserted
until the power goes off.
Battery life
•The battery life is limited. Battery capacity
drops little by little as you use it more and
more, and as time passes. When the available
battery time is shortened considerably, a
probable cause is that the battery pack has
reached the end of its life. Please buy a new
battery pack.
•The battery life varies according to storage and
operating conditions, and environment for each
battery pack.
150
Betreffende "InfoLITHIUM"
batterijen
Aanduiding van de resterende
batterij-gebruiksduur
•Als de camcorder wordt uitgeschakeld, terwijl
de batterijspanningsindicator aangaf dat het
batterijpak nog voldoende stroom kon leveren,
laad dan het batterijpak opnieuw volledig op,
dan zal de batterijspanningsindicator weer de
juiste gebruiksduur tonen. Soms kan echter niet
de juiste batterijspanning getoond worden, als
het batterijpak geruime tijd achtereen aan hitte
is blootgesteld of langdurig in volledig
opgeladen toestand is blijven liggen, of als het
batterijpak erg intensief is gebruikt. De
aangegeven resterende batterij-gebruiksduur is
geen absoluut gegeven, maar een benadering
van de beschikbare gebruiksduur.
•Soms kan de E batterij-leeg aanduiding gaan
knipperen vanwege de omgevingstemperatuur
of andere opname-omstandigheden, ook al kan
u in feite nog 5 tot 10 minuten langer
gebruiken.
Bewaren van het batterijpak
•Wanneer het batterijpak gedurende langere tijd
niet wordt gebruikt, volgt u de onderstaande
procedure minstens eenmaal per jaar om het in
goede conditie te houden.
1. Laad de batterij volledig op.
2. Laat ze ontladen op uw camcorder.
3. Haal de batterij uit uw camcorder en bewaar
ze op een droge, koele plaats.
•Om het batterijpak op uw camcorder te
ontladen, laat u uw camcorder in de CAMERA
(standby) stand tot hij uitschakelt zonder dat
een cassette is ingebracht.
Levensduur van het batterijak
•De levensduur van het batterijak is beperkt.
Naarmate u het batterijak gebruikt, zal
geleidelijk de capaciteit en de gebruiksduur
teruglopen. Wanneer de gebruiksduur van een
volledig opgeladen batterij aanmerkelijk is
afgenomen, zal het batterijpak waarschijnlijk
het eind van zijn nuttige levensduur naderen,
Koop dan a.u.b. een nieuw batterijpak.
•De levensduur van de batterij wordt bepaald
door de opslag- en werkingsomstandigheden.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: