Download  Print this page

Belangrijke Kenmerken - Sony Handycam DCR-TRV141E Operating Instructions Manual

Digital 8 video camera recorder.
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

Belangrijke kenmerken

Bewegende of stilstaande beelden
opnemen en afspelen
•Opnemen (p. 25)
•Een stilstaand beeld opnemen op een cassette
(p. 45)
•Een cassette afspelen (p. 37)
Beelden vastleggen met uw
computer
•Opgenomen beelden bekijken (p. 109)
•Beelden live bekijken vanaf uw camcorder
(p. 109)
Overige
Functies voor betere belichting tijdens het
opnemen
•NightShot (p. 34)/
Super NightShot (p. 34)/
Colour Slow Shutter (p. 34)
•BACK LIGHT (p. 33)
•PROGRAM AE (p. 57)
•Ingebouwde lamp (p. 72)
•Handmatig belichten (p. 60)
Functies om beelden meer impact te geven
•Digital zoom (p. 29)
De standaard instelling is OFF. (Voor meer dan
20× zoom moet u de digitale D ZOOM in het
menu instellen.)
•FADER (p. 49)
•Foto-bandopname (p. 45)
•Beeldeffect (p. 52)
•Digitale opname-effecten (p. 54)
•TITLE (p. 68)
4
Functie die de kwaliteit van uw opnamen
verhoogt
•Handmatig scherpstellen (p. 61)
Montagefunctie in de opnamestand
•Breedbeeld-mode (p. 47)
Functies na opname
•Data code (p. 39)
•Tape PB ZOOM (p. 79)
•Nulpunt-terugkeerfunctie (p. 81, 107)
•Digitale programmamontage (p. 91)
Functie voor vloeiende overgangen
•END SEARCH (p. 36)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony Handycam DCR-TRV141E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: