Download Print this page

Algemene Werking; Menu Hoofdinstellingen; Basisinstelling - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Instellingen personaliseren voor uw woning

Algemene werking

Bij algemene werking verschijnt het rechts afgebeelde scherm op de
hoofdbediening.
Dit scherm toont doeltemperatuur, ruimteverwarmingsmodus, SWW-modus
(indien SWW-tank is voorzien), eventuele hulpverwarmingsbronnen,
vakantiemodus en datum en tijd.
Gebruik de functieknoppen om meer informatie op te vragen. Door vanuit dit
scherm op F te drukken, wordt de huidige status getoond en met een druk op
F4 verschijnt het optiemenu.
<Optiescherm>
Dit scherm toont de belangrijkste werkingsstanden van het systeem.
Gebruik de functieknoppen om te schakelen tussen Operating (►), Prohibited
(
) en Programma (
) voor SWW en ruimteverwarming/koeling of om de
vakantie-instelling te wijzigen/activeren.
Via het optiescherm kan het volgende snel worden ingesteld:
• Geforceerd SWW (indien SWW-tank aanwezig) — druk op F om IN/UIT te
schakelen
• SWW-modus (indien SWW-tank aanwezig) — druk op F2 om de modus te
wijzigen
• Ruimteverwarming/koeling-modus — druk op F3 om de modus te wijzigen
• Vakantieregeling — druk op F4 om het vakantiescherm te laten verschijnen

Menu Hoofdinstellingen

Druk op knop B "MENU" om toegang te krijgen tot het menu Hoofdinstellingen
De volgende menu's verschijnen:
SWW (cilinder of hydrobox plus aparte SWW-tank)
Verwarming/Koeling
Weekklok
Vakantieregeling

Basisinstelling

Service (Beveiligd met wachtwoord)
Basisinstelling
. Markeer vanuit het menu Hoofdinstellingen het pictogram "Basisinstelling" met
de knoppen F2 en F3 en selecteer door op BEVESTIGEN te drukken.
2. Met de knoppen F en F2 kunt u door de menulijst scrollen. Wanneer de titel
wordt gemarkeerd, kunt u deze bewerken door op BEVESTIGEN te drukken.
3. Bewerk elke basisinstelling met de functieknoppen en druk vervolgens op
BEVESTIGEN om de instelling op te slaan.
De volgende basisinstellingen kunnen worden bewerkt
Datum/Tijd
Taal
Celcius/fahrenheit
Voorlooptemp verwarmen
Contact nummer
Tijd display
Instelling thermistor
Druk op de knop BACK om het menu Hoofdinstellingen opnieuw te laten
verschijnen.
9
Startscherm
Optiescherm
Scherm Menu Hoofdinstellingen
Pictogram Beschrijving
Sanitair Warm Water (SWW)
Verwarming/Koeling
Weekklok
Vakantieregeling
Basisinstelling
Service

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Content for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB