Download Print this page

Vakantieregeling; Weekklok - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Instellingen personaliseren voor uw woning

Vakantieregeling

In Vakantieregeling werkt het systeem met latere voorlooptemperaturen zodat er
minder stroom wordt verbruikt terwijl men afwezig is. Dit geldt voor de standen
voorlooptemp verwarmen, ruimtetemp verwarmen, compensatiecurve verwarmen
en SWW.
De Vakantieregeling kan op 2 manieren worden geactiveerd. Bij beide methoden
wordt het scherm voor het inschakelen van de Vakantieregeling getoond.
Optie 1.
In het scherm van het hoofdmenu moet u op knop E drukken. Let er goed op dat
u knop E niet te lang ingedrukt houdt omdat dan de controller en het systeem
worden uitgeschakeld.
Optie 2.
Druk in het scherm van het hoofdmenu op knop F4. Het scherm met de actuele
instellingen wordt weergegeven. U gaat naar het scherm voor het inschakelen
van de Vakantieregeling door weer op knop F4 te drukken.
Wanneer het scherm voor het inschakelen van de Vakantieregeling wordt
weergegeven, kunt u deze stand activeren/deactiveren en kunt u selecteren hoe
lang u de Vakantieregeling wilt inschakelen.
U kunt Vakantieregeling inschakelen of uitschakelen met knop F.
Voer met de knoppen F2, F3 en F4 de datum dat u Vakantieregeling voor
ruimteverwarming wilt inschakelen of uitschakelen.
<Vakantieregeling bewerken>
Contacteer uw installateur om de instellingen van Vakantieregeling te wijzigen
(bv. voorlooptemp, ruimtetemp).

Weekklok

In de Weekklokmodus kunnen dagelijkse en wekelijkse ruimteverwarmings-/
koelingspatronen en SWW-patronen worden ingevoerd. Bij installatie van het
systeem moet uw installateur dit optimaliseren aan de hand van uw wensen
inzake verwarming/koeling en SWW.
De weektimer wordt in- of uitgeschakeld via het optiescherm.
(Zie optiehoofdstuk.)
. Markeer in het menu Hoofdinstellingen met F2 en F3 het pictogram van de
Weekklok en druk vervolgens op BEVESTIGEN.
2. Het submenu Weekklok wordt weergegeven. De pictogrammen tonen de
volgende standen;
• Verwarming
• Koeling
• Sanitair Warm Water (SWW)
3. Verplaats u met F2 en F3 tussen de pictogrammen van de verschillende
standen en breng het voorbeeldscherm voor elke stand op het scherm door
vervolgens op BEVESTIGEN te drukken.
In het voorbeeldscherm kunt u de actuele instellingen bekijken. Schakel
over tussen Zone en Zone2 door in de verwamingsmodus 2-zone op F te
drukken. De dagen van de week worden langs de bovenzijde van het scherm
weergegeven. Waar de dag verschijnt met een onderstreping zijn de instellingen
voor alle onderstreepte dagen hetzelfde.
De uren van de dag en de nacht worden weergegeven als een balk langs het
hoofdgedeelte van het scherm. Waar de balk massief zwart is, is verwarming/
koeling en SWW (welke van de twee is geselecteerd) toegestaan.
Wanneer een FRP-buitenunit is aangesloten, kan de SWW-instelling van de
weekklok worden ingesteld voor de twee perioden waarin een jaar wordt verdeeld.
In dit menuscherm kan de duur van Periode 2 worden ingevoerd. De rest van de
ingestelde tijd geldt voor Periode .
. Markeer in het menu Hoofdinstellingen met F2 en F3 het pictogram van de
Weekklok en druk vervolgens op BEVESTIGEN.
2.
Het submenu Weekklok wordt weergegeven. De pictogrammen tonen de
volgende standen;
• Verwarming
• Sanitair Warm Water (SWW)
• SWW2
3.
Verplaats u met F2 en F3 tussen de pictogrammen van de verschillende
standen en selecteer het pictogram SWW2.
4.
Selecteer met de knoppen F tot F4 de begin- en de eindmaand die gelden
voor Periode 2.
5.
Wanneer u op BEVESTIGEN drukt, ziet u het voorbeeldscherm voor elke
stand.
3
Standenselectiescherm
Standenselectiescherm wanneer FRP is aangesloten
Scherm instelling periode wanneer FRP is aangesloten

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB