Varmt Brugsvand (Vb)/Legionella-Forhindring - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasning af indstillinger til dit hjem

Varmt brugsvand (VB)/legionella-forhindring

Menuerne for varmtvand og legionella-forhindring kontrollerer betjeningen af
varmt brugsvandsbeholderens opvarmninger.
<Indstillinger for varmt brugsvandsproduktion>
. Fremhæv ikonet for og tryk på BEKRÆFT.
2. Anvend knappen F til at skifte mellem varmefunktionerne normal og ØKO.
3. For at redigere funktionen skal der trykkes på F2 for at vise VARMT
BRUGSVAND (VB) INDSTILLING-menuen.
4. Brug tasterne F2 og F3 til at rulle gennem menuen og på skift vælge hver
enkelt komponent ved at trykke på BEKRÆFT. Se tabellen nedenfor angående
en beskrivelse af hver enkelt indstilling.
5. Indtast det ønskede nummer vha. funktionstasterne og tryk på BEKRÆFT.
Menuundertekst
Funktion
brugsvand maks.temperatur Ønsket temperatur på opbevaret varmt vand
Forskel i temperaturen mellem brugsvand maks.temperatur og den temperatur, som varmt
BV genopvarmningsforskel
brugsvandsproduktion genstarter på
brugsvand maks.køretid
Maks. køretid for opvarmning af opbevaret vand i varmt brugsvandsproduktion
Tidsperioden efter varmt brugsvandsproduktion, når rumopvarmning har prioritet over varmt
brugsvand varme
brugsvandsproduktion og forhindrer yderligere opvarmning af opbevaret vand
begrænsning
(Kun når brugsvand maks.køretid er forløbet.)
Kontakt installatøren, hvis du ønsker at foretage ændringer.
Forklaring af varmt brugsvandsdrift
• Når temperaturen i varmt brugsvandsbeholderen falder til under "brugsvand
maks.temperatur" med mere end "BV genopvarmningsforskel" (indstillet
af installatøren), kører varmt brugsvandsproduktion og fremløb fra den
primære varme/kølekreds omdirigeres til opvarmning af vandet i varmt
brugsvandsbeholderen.
• Når temperaturen på det opbevarede vand når "brugsvand maks.temperatur", der
er indstillet af installatøren, eller hvis "brugsvand maks.køretid", som indstillet af
installatøren, overskrides, ophører kørslen af varmt brugsvandsproduktion.
• Mens varmt brugsvandsproduktion er i drift, dirigeres det primære varme vand
ikke til rumvarme-/afkølingskredsen.
• "Brugsvand varme begrænsning" kører normalt direkte efter brugsvand maks.
køretid. Varigheden af denne funktion indstilles af installatøren, og mens den
kører, kan varmt brugsvandsproduktion (normalt) ikke genaktiveres, så systemet
får tid til at levere primært varmt vand til rumvarme/afkøling om nødvendigt. Hvis
der dog på dette tidspunkt ikke er noget aktuelt behov for rumvarme/-afkøling,
genoptager systemet automatisk varmt brugsvandsproduktion. Dette fortsætter,
indtil det modtager et krav om rumvarme.
• Efter kørsel af "brugsvand varme begrænsning" kan varmt
brugsvandsproduktionen køre igen, og opvarmning af varmt
brugsvandsbeholderen vil fortsætte i henhold til systembehovet.
<Økofunktion>
Varmt brugsvandsproduktion kan køre i enten "normal"- eller "øko"-funktion.
Normalfunktion opvarmer hurtigere vandet i varmt brugsvandsbeholderen vha.
varmepumpens fulde kraft. Økofunktionen behøver lidt længere tid til at opvarme
vandet i varmt brugsvandsbeholderen, men energiforbruget er reduceret. Dette
er fordi, varmedriften er begrænset vha. signaler fra FTC4 baseret på den målte
temperatur i varmt brugsvandsbeholderen.
Bemærk: Den egentlige sparede energi i økofunktion varierer i henhold til
den omgivende temperatur udendørs.
Retur til menuen for varmt brugsvand/legionella-forhindring.
Indstillinger for legionella-forhindring (LF-funktion)
. Anvend knappen F3 for at vælge legionella-funktion aktiv JA/NEJ.
2. Anvend knappen F4 til at redigerer legionella-funktionen.
3. Brug tasterne F og F2 til at rulle gennem menuen og på skift vælge hver
enkelt undertekst ved at trykke på BEKRÆFT. Se tabellen nedenfor angående
en beskrivelse af hver enkelt indstilling.
4. Indtast det ønskede nummer vha. funktionstasterne og tryk på BEKRÆFT.
Under legionella-forhindringsfunktion hæves temperaturen på det opbevarede
vand til over 60°C for at forhindre vækst af legionella-bakterier. Det anbefales på
det kraftigste, at dette gøres med regelmæssige mellemrum. Kontroller venligst
de lokale bestemmelser angående den anbefalede frekvens af opvarmninger.
Bemærk: Når der opstår fejl på hydroboxen, fungerer LF-funktionen
muligvis ikke normalt.
Menuundertekst
Funktion
brugsvandstemperatur
Ønsket temperatur på opbevaret varmt vand
frekvens
Tid mellem opvarmninger af varmt brugsvandsbeholder vha. LF-funktion
starttid
Tid når LF-funktion begynder
maks.køretid
Maks. tid tilladt for opvarmning af varmt brugsvandsbeholder i LF-funktion
varighed af maks.temperatur Tidsperioden efter LF-funktion hvor maks. vandtemperatur er nået.
Kontakt installatøren, hvis du ønsker at foretage ændringer.

Varmt brugsvandsbeholdertemp.
brugsvand maks.
temperatur
BV genopvarm-
ningsforskel
Start
Varmt brugs-
vandsproduk-
tion
Varmt brugsvandsbeholdertemp.
Brugsvand
Stop
maks.tem-
peratur
BV genop-
varmnings-
Start
forskel
brugsvand
maks.køretid
Område
60 - 70
 - 30
0:00 - 23:00 –
 - 5
 - 20
Område
Enhed
Standardværdi
40 - 60
°C
50
5 - 30
°C
0
30 - 20
min
60
30 - 20
min
30
Stop
Genstart
Tid
Varmt
brugsvands-
produktion
Stop
Genstart
Tid
Brugsvand varme
Varmt
begrænsning
brugsvands
-produktion
Enhed
Standardværdi
°C
65
dag
5
03:00
time
3
min
30

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB