Download Print this page

Servicemenu - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasning af indstillinger til dit hjem
<Indstilling af timerfunktionen>
. Tryk på knappen F4 på forhåndsvisningsmenuskærmen.
2. Vælg først de ugedage som du ønsker at planlægge.
3. Tryk på knapperne F2/F3 for at skifte mellem dage og F for at markere eller
afmarkere afkrydsningsfeltet.
4. Når du har valgt dagene, skal du trykke på BEKRÆFT.
5. Der vises bjælkeredigeringsskærmen for tid.
6. Anvend knapperne F2/F3 til at flytte til det punkt, hvor du ikke ønsker, at den
valgte funktion er aktiv, og tryk på BEKRÆFT for at starte.
7. Anvend knappen F3 til at vælge den krævede inaktivitetstid, og tryk derefter på
BEKRÆFT.
8. Du kan tilføje op til 4 inaktivitetsperioder inden for et interval på 24 timer.
9. Tryk på F4 for at gemme indstillinger.
Når der planlægges varme, skifter F den planlagte variabel mellem tid og
temperatur. Dette muliggør indstilling af en lavere temperatur i et antal timer, f.eks.
behøves der muligvis en lavere temperatur om natten, når beboerne sover.
Bemærk:
• Timerfunktionen for rumvarme/afkøling og varmt brugsvand indstilles på
samme måde. Men for afkøling og varmt brugsvand er det kun tiden, der
kan anvendes som planlægningsvariabel.
• Der vises også et lille skraldespandstegn, og vælges dette ikon, slettes
den sidst gemte handling.
• Det er nødvendigt at anvende GEM-funktionen vha. knappen F4 for at
gemme indstillingerne. BEKRÆFT fungerer IKKE som GEM for denne
menu.

Servicemenu

Servicemenuen er beskyttet med adgangskode for at forhindre utilsigtede
ændringer i driftsindstillingerne af uautoriserede/ukvalificerede personer.
Forhåndsvisningsskærm
Skærm til valg af ugedag
Skærm  til indstilling af tidsperiode
Skærm 2 til indstilling af tidsperiode
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB