Download Print this page

Huolto Ja Kunnossapito; Vianetsintä; Kunnossapito - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5

Huolto ja kunnossapito

Vianetsintä
Seuraavaa taulukkoa voidaan käyttää mahdollisten ongelmien selvittämiseen. Se ei ole täydellinen, ja kaikki ongelmat tulisi antaa asentajan tai muun pätevän henkilön
tutkittavaksi. Käyttäjä ei saa yrittää korjata järjestelmää itse.
Järjestelmää ei koskaan saa käyttää, jos suojalaitteet on ohitettu tai tukittu.
Vian oire
Hanoista tulee kylmää vettä
(järjestelmät, joissa on LV-säiliö)
Lämmitysjärjestelmä ei saavuta
asetuslämpötilaa.
Jäähdytysjärjestelmä ei saavuta
asetuslämpötilaa. (VAIN ERSC-
mallit)
LV-toiminnon jälkeen
huonelämpötila nousee hieman.
Lämpösäteilijä on kuuma LV-
tilassa. (Huonelämpötila nousee.)
Ajastustoiminto estää
järjestelmää toimimasta, mutta
ulkoyksikkö toimii silti.
Pumppu käy lyhyen hetken ilman
syytä.
Varaajayksiköstä kuuluu
mekaanista ääntä
Melua putkista
Varoventtiilistä tulee vettä
Varoventtiilistä tippuu pieniä
määriä vettä.
Pääsäätimen näytössä näkyy
virhekoodi.
<Sähkökatkos>
Kaikki asetukset säilyvät  viikon ajan ilman virtaa. VAIN päivämäärä/aika säilyvät  viikon jälkeen.

Kunnossapito

Varaajan ja hydroboxin kunnossapitotoimet saa suorittaa vain pätevä henkilö ja ne tulee tehdä vuosittain. Käyttäjä ei saa yrittää huoltaa varaajayksikköä tai hydroboxia tai
vaihtaa niiden osia itse. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, laitteen vahingoittumisen ja tuotetakuun mitätöitymisen.
Vuosihuollon lisäksi eräät osat täytyy vaihtaa tai tarkastaa, kun järjestelmää on käytetty tietty aika. Katso tarkempia ohjeita alla olevista taulukoista. Osien vaihto ja tarkastus
tulee aina antaa asianmukaisesti koulutetun, pätevän henkilön tehtäväksi.
Säännöllistä vaihtoa vaativat osat
Osat
Vaihtoväli
Varoventtiili (PRV)
Ilmanpoistin (automaattinen/
manuaalinen)
Tyhjennysyhde (ensiöpiiri)
6 vuotta
Joustava letku
Painemittari
Tulon ohjausryhmä (ICG)*
*
VALINNAISET OSAT Isossa-Britanniassa
5
Mahdollinen syy
Ajastettu ohjaus pois päältä -jakso
Kuuma vesi on käytetty loppuun LV-säiliöstä
Lämpöpumppu tai sähkölämmittimet eivät toimi
Esto-, ajastus- tai lomatila on valittu
Väärän kokoiset patterit
Huoneessa, jossa lämpötila-anturi on, on eri lämpötila kuin
muualla talossa.
Paristo-ongelma, *vain langaton ohjaus
Kun kiertopiirin vesi on kuumaa, jäähdytystilan
käynnistämisessä on viive ulkoyksikön suojaamiseksi.
Kun ympäristön lämpötila on huomattavan alhainen,
jäähdytystila ei käynnisty, jotta vesiputket eivät jäädy.
LV-tilan päättyessä 3-tieventtiili ohjaa lämpimän veden
LV-säiliöstä lämmityspiiriin. Tämän tarkoituksena on
estää varaajayksikön komponenttien ylikuumeneminen.
Lämmityspiiriin ohjatun lämpimän veden määrä vaihtelee
järjestelmän tyypin sekä levylämmönvaihtimen ja
varaajayksikön välisen putkiston pituuden mukaan.
3-tieventtiilissä voi olla vieraita esineitä, tai kuumaa vettä
voi virrata lämmityspuolelle toimintahäiriöiden takia.
Jäätymisen estotoiminto on aktiivinen.
Pumpun juuttumisenestomekanismi, joka estää kattilakiven
kertymisen.
Lämmittimet kytkeytyvät päälle / pois päältä
3-tieventtiili vaihtaa asentoa LV- ja lämmitystilan välillä.
Järjestelmässä on ilmaa
Löysät putket
Järjestelmä on ylikuumentunut/ylipaineinen
Lika voi estää venttiilin sulkeutumisen tiukasti
Sisä- tai ulkoyksikkö ilmoittaa epänormaalista tilasta
Mahdolliset viat
Messingin/kuparin
korroosiosta
johtuva vesivuoto
(sinkinkadosta)
Ratkaisu
Tarkista ajastusasetukset ja muuta tarvittaessa.
Varmista, että LV-tila on toiminnassa, ja odota LV-säiliön lämpiämistä.
Ota yhteys asentajaan.
Tarkista asetukset ja muuta tarpeen mukaan.
Ota yhteys asentajaan.
Sijoita lämpötila-anturi uudelleen sopivampaan huoneeseen.
Tarkista pariston virta ja vaihda, jos se on tyhjä.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä
Jos jäätymisen estotoimintoa ei tarvita, ota yhteyttä asentajaan ja pyydä
häntä muuttamaan asetuksia.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
Ota yhteys asentajaan.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
Normaalia, ei vaadi toimenpiteitä.
Ilmaa patterit (jos ne ovat käytössä). Jos ongelma ei poistu, ota yhteys
asentajaan.
Ota yhteys asentajaan.
Katkaise lämpöpumpun ja käyttöveden sähkölämmittimen virta ja ota
sitten yhteyttä asentajaan.
Käännä venttiilin hattua osoitettuun suuntaan, kunnes kuuluu naksahdus.
Tämä vapauttaa pienen määrän vettä, joka huuhtelee lian pois venttiilistä.
Ole varovainen, sillä vapautuva vesi on kuumaa. Jos venttiili tippuu
jatkuvasti, ota yhteys asentajaan, sillä kumitiiviste voi olla vaurioitunut ja
se täytyy vaihtaa.
Merkitse virhekoodin numero muistiin ja ota yhteys asentajaan.
Säännöllistä tarkastusta vaativat osat
Osat
Tarkistusväli
Käyttöveden sähkölämmitin
2 vuotta
Vesikiertopumppu
20 000 h (3 vuotta)
Osat, joita EI saa käyttää uudelleen huollettaessa
* O-rengas
* Tiiviste
Huomautus: Vaihda aina pumpun tiiviste uuteen jokaisen
määräaikaishuollon yhteydessä (20 000 käyttötunnin tai 3
vuoden välein).
Mahdolliset viat
Vikavirta, joka
saa katkaisimen
aktivoitumaan (lämmitin
on aina OFF)
Vesikiertopumpun vika

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB