Download Print this page

Lomatila; Ajastintoiminto - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Asetusten mukauttaminen kotikäyttöä varten

Lomatila

Lomatilan avulla järjestelmä voidaan pitää toiminnassa normaalia alhaisemmilla
virtauslämpötiloilla ja pienemmällä virrankulutuksella, kun huoneistossa ei ole
ketään. Lomatila voi käyttää joko virtauslämpötilaa, huonelämpötilaa, lämmitystä,
lämmityskäyrälämmitystä tai veden lämmitystä alhaisemmilla virtauslämpötiloilla
energian säästämiseksi, kun asukas on poissa.
Lomatila voidaan aktivoida 2 tavalla. Kummallakin tavalla esiin tulee oheinen
lomatilan aktivointinäyttö.
Vaihtoehto 1.
Paina päävalikkonäytössä painiketta E. Älä pidä painiketta E painettuna liian
pitkään, sillä se sammuttaa säätimen ja järjestelmän.
Vaihtoehto 2.
Paina päävalikkonäytössä painiketta F4. Nykyisten asetusten näyttö tulee esiin.
Avaa lomatilan aktivointinäyttö painamalla painiketta F4 uudelleen.
Kun lomatilan aktivointinäyttö on esillä, voit ottaa tilan käyttöön tai pois käytöstä
ja valita lomatilan kestoajan.
Ota lomatila käyttöön tai pois käytöstä painamalla painiketta F.
Syötä painikkeilla F2, F3 ja F4 päivämäärä, jolloin haluat lomatilan ottavan
lämmityksen käyttöön tai pois käytöstä.
<Lomatilan muokkaus>
Jos lomatilan asetuksia, kuten virtauslämpötilaa tai huonelämpötilaa täytyy
muuttaa, ota yhteys asentajaan.

Ajastintoiminto

Ajastustilassa voidaan syöttää päivä- ja viikkokohtaiset lämmitys-/jäähdytys-
ja LV-mallit. Järjestelmän asetuksia tehtäessä asentaja neuvottelee kanssasi
lämmitys-/jäähdytys- ja LV-tarpeistasi optimaalisen ajastuksen luomista varten.
Ajastus otetaan käyttöön tai pois käytöstä asetusnäytössä. (Katso
asetusosio.)
. Korosta ajastintoimintokuvake pääasetusvalikossa painamalla F2 ja F3 ja
paina sitten VAHVISTA.
2. Ajastintoiminnon alivalikko tulee esiin. Kuvakkeet näyttävät seuraavat tilat:
• Lämmitys
• Jäähdytys
• Lämminvesi
3. Siirry tilakuvakkeesta toiseen painamalla F2 ja F3 ja näytä sitten kunkin tilan
esikatselunäyttö painamalla VAHVISTA.
Esikatselunäytön avulla voit tarkastella nykyisiä asetuksia. 2 vyöhykkeen
lämmitystoiminnassa vaihda vyöhykkeiden  ja 2 välillä painamalla F.
Viikonpäivät näytetään näytön yläosassa. Kaikilla alleviivattuina näkyvillä päivillä
on samat asetukset.
Päivän ja yön tunnit näytetään palkkina näytön pääosassa. Jos palkki on musta,
lämmitys/jäähdytys/LV (mikä hyvänsä on valittu) on sallittu.
Jos on liitetty PUHZ-FRP-ulkoyksikkö, LV-ajastintoiminnolle voidaan asettaa kaksi
kautta, joihin vuosi on asetettu. Tässä valikkonäytössä voidaan asettaa jakson 2
kesto. Asetetun keston loppuosa on asetettu jaksoksi .
. Korosta ajastintoimintokuvake pääasetusvalikossa painamalla F2 ja F3 ja
paina sitten VAHVISTA.
2.
Ajastintoiminnon alivalikko tulee esiin. Kuvakkeet näyttävät seuraavat tilat:
• Lämmitys
• Lämminvesi
• Lämminvesi 2
3.
Siirry painikkeilla F2 ja F3 tilakuvakkeesta toiseen ja valitse Lämminvesi
2 -kuvake.
4.
Valitse jakson 2 alku- ja loppukuukaudet painamalla F–F4.
5.
Näytä kunkin tilan esikatselunäyttö painamalla VAHVISTA.
3
Tilanvalintanäyttö
Tilanvalintanäyttö, kun PUHZ-FRP liitetty
Jakson asetusnäyttö, kun PUHZ-FRP liitetty

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB