Download Print this page

Inleiding; Overzicht Van Het Systeem; Hoe De Warmtepomp Werkt - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2

Inleiding

Het doel van deze handleiding is informatie te geven over hoe het luchtbron-
warmtepompsysteem werkt, hoe het systeem op de meest efficiënte manier
kan worden gebruikt en hoe instellingen op de hoofd-controller kunnen worden
veranderd.

Overzicht van het systeem

Het Mitsubishi Electric Air to Water (ATW) warmtepompsysteem bestaat uit de
volgende componenten: buiten-warmtepompunit en binnen-cilinder of hydrobox
die de hoofdbediening bevat.

Hoe de warmtepomp werkt

Ruimteverwarming en SWW
Warmtepompen nemen elektrische energie en lage-temperatuur warmte-energie
van de lucht buitenshuis en verwarmen daarmee koelmiddel dat weer water
verwarmd voor huishoudelijk gebruik en ruimteverwarming. De efficiency van
een warmtepomp staat bekend als de Coefficient of Performance (Prestatie-
coëfficiënt) ofwel COP, dit is de verhouding tussen de geleverde warmte en het
verbruikte vermogen.
De werking van een warmtepomp is gelijk aan een koelkast in omgekeerde vorm.
Dit proces staat bekend als de dampcompressiecyclus en wat hier volgt is een
meer gedetailleerde uitleg.
Lagetemperatuur-hernieuwbare warmte
energie onttrokken aan de omgeving
2 kW
Invoer elektrische
energie
1 kW
3
Deze apparaten zijn niet ontworpen voor gebruik door personen die
minder lichamelijk of mentaal vermogen hebben of onvoldoende kennis en
ervaring voor het gebruik hebben (inclusief kinderen), tenzij deze personen
supervisie of aanwijzingen voor het gebruik van de apparaten krijgen van
een persoon die voor hen verantwoordelijk is.
Let goed op dat kleine kinderen niet met de apparaten kunnen spelen.
Deze handleiding moet bij de unit of op een toegankelijke plaats ter
referentie worden bewaard.
De eerste fase begint met koelmiddel dat koud is en onder lage druk staat.
. Het koelmiddel in het circuit wordt gecomprimeerd wanneer het de compressor
Uitvoer warmte-energie
2. Het hete koelmiddelgas wordt dan gecondenseerd wanneer het passeert langs
3 kW
3. Nu staat het als koude vloeistof nog steeds onder hoge druk. Om de druk te
4. Het eindstadium van de cyclus is wanneer het koelmiddel door de verdamper
Alleen het koelmiddel doorloopt deze cyclus; het water wordt verwarmd
wanneer het door de platenwarmtewisselaar stroomt. De warmte-energie van
het koelmiddel passeert de platenwarmtewisselaar en wordt afgegeven aan het
koelere water dat zo opwarmt. Dit verwarmde water komt in het primaire circuit en
wordt rondgepompt en gebruikt voor ruimteverwarming en indirecte opwarming
van de SWW-tank (indien aanwezig).
Schematische voorstelling monobloc-systeem
2. Condensator
(Platenwarmtewisselaar)
3. Expansieventiel
4. Verdamper
(Luchtwarmtewisselaar buitenunit)
passeert. Het wordt heet gas onder hoge druk. De temperatuur stijgt
gewoonlijk ook tot 60 °C.
één zijde van een platenwarmtewisselaar. Warmte van het koelmiddelgas
wordt overgedragen aan de koelere zijde (waterzijde) van de warmtewisselaar.
Naarmate de temperatuur van het koelmiddel afneemt, verandert de toestand
van de gas in een vloeistof.
laten afnemen wordt de vloeistof door een expansieventiel gestuurd. De druk
daalt maar het koelmiddel blijft een koude vloeistof.
gaat en verdampt. Het is op dit punt dat wat van de vrije warmte-energie in de
buitenlucht wordt geabsorbeerd door het koelmiddel.
. Compressor

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB