Download Print this page

Økonomisk Beste Praksis; Oversikt Over Kontrollene - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
Innledning
Økonomisk beste praksis
Varmepumper med luftkilde kan gi både varmt vann (gitt at en egnet
varmtvannsbereder benyttes) og romoppvarming året rundt. Systemet er
forskjellig fra et konvensjonelt oppvarmings- og varmtvannssystem med fossilt
brennstoff. Effektiviteten til en varmepumpe angis av varmefaktoren, som forklart
i innledningen. Følgende punkter må følges for å oppnå den mest effektive og
økonomiske driften av varmesystemet.
Viktige punkter om varmepumpesystemer
Husholdningsvarmtvanns- og legionellafunksjoner er bare tilgjengelig på
sylinderenheter eller hydrobokser som er koblet til en egnet magasinerings-
varmtvannsbereder.
Ved normal drift frarådes samtidig oppvarming av varmtvannsbereder
og rom. Men i perioder med ekstremt lav utendørs lufttemperatur, kan
varmekolben (dersom denne finnes) benyttes med varmtvannsberederen
mens varmepumpen fortsetter å gi romoppvarming. Vær oppmerksom på at
når varmekolben brukes alene, er den ikke en effektiv metode for oppvarming
av hele varmtvannsberederen. Den skal derfor bare brukes som reserve under
normal drift.
Varmtvannet som produseres av varmepumpen holder vanligvis en lavere
temperatur enn i en koker med fossilt brennstoff.

Oversikt over kontrollene

Kontroller 4 for strømningstemperatur (FTC4) er innebygd i sylinderenheten
og hydroboksen. Denne anordningen kontrollerer funksjonene til både
varmepumpeenheten utendørs og sylinderenheten eller hydroboksen. Den
avanserte teknologien betyr at du ved å bruke en FTC4-kontrollert varmepumpe
ikke bare oppnår besparelser sammenlignet med oppvarmingssystemer basert
på tradisjonelt fossilt brensel, men også sammenlignet med andre varmepumper
på markedet.
Som forklart i avsnittet "Slik virker varmepumpen", er varmepumper mest effektive
når de bruker vann med lav strømningstemperatur. Den avanserte teknologien i
FTC4 gjør det mulig å holde romtemperaturen på ønsket nivå samtidig som det
benyttes lavest mulig strømningstemperatur fra varmepumpen.
I romtemperaturmodus (Automatisk tilpasning) bruker kontrolleren
temperaturfølere rundt varmesystemet for å overvåke rom- og
strømningstemperaturen. Disse dataene blir regelmessig oppdatert og
sammenlignet med tidligere data av kontrolleren, slik at den kan forutsi
endringer i romtemperatur og justere temperaturen på vannet som strømmer til
romoppvarmingskretsen tilsvarende. Ved å overvåke ikke bare temperaturen
utendørs, men også vanntemperaturen i varmekretsen, blir oppvarmingen
jevnere, og plutselige topper i varmeeffekten reduseres. Dette gjør at det kreves
lavere samlet strømningstemperatur.
Implikasjoner
Hvis varmepumpen brukes til varmt vann mens berederen varmes opp,
må dette programmeres ved hjelp av TIDSPLAN (TIMER)-funksjonen (se
side 3). Dette skal fortrinnsvis være om natten når det er lite behov for
romoppvarming og man kan dra fordel av lavere strømpriser.
I de fleste situasjoner utføres romoppvarming best i romtemperaturmodus.
Dette gjør at varmepumpen kan analysere den gjeldende romtemperaturen
og reagere på endringer på en kontrollert måte ved å utnytte de
spesialiserte kontrollene fra Mitsubishi Electric.
Bruk TIDSPLAN (TIMER)- og FERIE-funksjonene til å unngå unødvendig
romoppvarming og varmtvannsoppvarming når det ikke befinner seg noen i
huset, for eksempel i løpet av arbeidsdagen.
På grunn av lavere gjennomstrømningstemperaturer, bør
oppvarmingssystemer med varmepumper brukes med store radiatorer eller
gulvvarme. Dette gir jevn varme til rommet samtidig med at effektiviteten
øker og driftskostnadene av systemet reduseres, fordi varmepumpen ikke
trenger å produsere vann ved svært høye gjennomstrømningstemperaturer.
Omgivelsestempera-
turføler
Strømningstempera-
turføler
Returtemperaturføler
Romtempe-
raturføler
FTC4
20°C
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB