Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 171

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Asetusten mukauttaminen kotikäyttöä varten
<Huoneen anturin asetukset>
Huoneanturin asetuksissa on tärkeää valita oikea huoneanturi sen mukaan,
missä lämmitystilassa järjestelmä tulee toimimaan.
. Valitse Alkuasetukset-valikosta Huoneen anturin asetukset.
2. Kun 2 vyöhykkeen lämpötilansäätö on aktiivinen tai langattomia kaukosäätimiä
on käytettävissä, Huoneen etäkäyttövyöhykkeen valinta -näytöstä sen
vyöhykkeen numero, jolle kaukosäädin määritetään.
3. Valitse anturi -näytössä valitse erikseen anturit, joita käytetään vyöhykkeen 
ja vyöhykkeen 2 huonelämpötilan tarkkailuun.
Ohjausvaihtoehto
Huoneanturin vastaavat alkuasetukset
("Kaukosäätimen asetukset"
(Asennusopas))
A
Etäkäyttö –8 (yksi kummallekin
vyöhykkeelle  ja 2)
B
C
D
* Ei määritetty (jos käytetään erikseen hankittua huonetermostaattia)
Etäkäyttö –8 (yksi kummallekin vyöhykkeelle  ja 2) (jos huonetermostaattina
käytetään langatonta kaukosäädintä)
4. Valitse anturi -näytössä valitse Aika/alue, jotta on mahdollista käyttää eri
huoneantureita Valitse aika/vyöhyke-valikossa asetetun aikataulun mukaan.
Huoneantureita voidaan vaihtaa enintään 4 kertaa 24 tunnin aikana.
Vyöhyke
Vyöhyke2
*
TH
*
Pääsäädin
*
*
*
Aika/alue-aikatauluasetusnäyttö
0

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB