Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 114

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Indhold
1. Sikkerhedsforholdsregler ................................ 2
Kassering af enheden ..................................................... 2
2. Introduktion ....................................................... 3
Oversigt over systemet ................................................... 3
Sådan fungerer varmepumpen ....................................... 3
Økonomisk bedste praksis .............................................. 4
Oversigt over kontrollerne ............................................... 4
3. Dit varmesystem ............................................... 5
Systemkonfiguration ....................................................... 5
Produktspecifikation ........................................................ 6
Hovedkontrolenhed ......................................................... 8
Generel drift .................................................................... 9
Hovedindstillingsmenu .................................................... 9
Startindstillinger .............................................................. 9
Feriefunktion ................................................................. 3
Timerfunktion ................................................................ 3
Servicemenu ................................................................. 4
5. Service og vedligeholdelse ........................... 15
Fejlfinding ..................................................................... 5
Vedligeholdelse ............................................................. 5
Forkortelser og ordliste
Nr.
Forkortelser/ord

Varmekurvefunktion
Rumvarme med inkorporering af kompensation for udendørstemperatur
2
COP
Virkningsgrad (COP) for varmepumpens effektivitet
3
Kølefunktion
Rumkøling via fancoil eller gulvkøling (se punkt nr. 20 i denne liste.)
4
Tank modul (unit)
Indendørs uventileret varmt brugsvandsbeholder og komponenttilslutningsdele
5
Varmt brugsvandsproduktion Opvarmningsfunktionen for varmt brugsvand til brusebade, vaske osv
6
Fremløbshastighed
Hastighed for vandcirkulation omkring den primære kreds
7
Fremløbstemperatur
Temperatur for vand leveret til den primære kreds
8
Frostbeskyttelses funktion
Varmekontrolrutine for at forhindre vandrør i at fryse
9
FTC4
Fremløbstemperatur kontrol, printpladen der står for kontrol af systemet
0 Varmefunktion
Rumvarme via radiatorer eller gulvvarme (se punkt nr. 2 i denne liste.)
 Hydrobox
Indendørsenheden til komponenttilslutningsdele (INGEN varmt brugsvandsbeholder)
2 Legionella
Bakterie, der muligvis findes i rør, brusebade og vandtanke, som kan medføre legionærsyge
3 LF-funktion
Legionella-forhindringsfunktion - en funktion på systemer med vandtanke for at forhindre vækst af legionellabakterier
4 Kompakt enhed
Pladevarmeveksler i den udendørs varmepumpeenhed
5 TBV
Overtryksventil
6 Kølemiddel
En forbindelse, som anvendes inde i varmepumpecyklussen, der gennemgår en faseændring fra gas til væske
7 Returtemperatur
Temperatur for vand leveret fra den primære kreds
8 Splitmodel
Pladevarmeveksler i inde delen
9 TV
Termostatventil - en ventil på indgangen eller udgangen af radiatorpanelet til at kontrollere varmeydelsen
20 Gulvkøling
Et system af vandførende rør under gulvet, der køler gulvoverfladen for at afkøle lokalet/rummet.
2 Gulvvarme
Et system af vandførende rør under gulvet der opvarmer gulvoverfladen for at opvarme lokalet/rummet.

Beskrivelse

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB