Download Print this page

Generel Drift; Hovedindstillingsmenu; Startindstillinger - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasning af indstillinger til dit hjem

Generel drift

I generel drift vil skærmen på hovedkontrolenheden vises som i figuren til højre.
Denne skærm viser mål-temperaturen, rumvarmefunktion, varmt
brugsvandsproduktion (hvis der er en varmt brugsvandsbeholder i systemet)
andre anvendte varmekilder, feriefunktion og dato og tid.
Anvend funktionsknapperne for at få adgang til yderligere information. Tryk F for
at se den aktuelle status og F4 for at gå til menuskærmen funktioner, når denne
skærm vises.
<Funktionsskærm>
Denne skærm viser systemets hovedbetjeningsfunktioner.
Anvend funktionsknapperne til at skifte mellem Drift (►), Forbudt (
(
) for varmt brugsvand og rumvarme/-afkøling eller til at redigere/aktivere
ferieindstillingen.
Denne funktionsskærm tillader hurtigindstilling af følgende:
• Tvungen VB (hvis en varmt brugsvandsbeholder findes) – tryk F1 for at slå
TIL/FRA
• Driftsfunktion for varmt brugsvand (hvis en varmt brugsvandsbeholder findes)
– tryk F2 for at ændre funktion
• Driftsfunktion for rumvarme/-køling – tryk F3 for at ændre funktion
• Feriefunktion – tryk F4 for at få adgang til ferieskærmen

Hovedindstillingsmenu

Tryk på knappen B "MENU" for at få adgang til hovedindstilllingsmenuen
Følgende menuer vises:
VB (tank modul eller hydrobox plus lokalt leveret varmt brugsvandsbeholder)
varme/køl
timerfunktion
feriefunktion

startindstillinger

service (beskyttet med adgangskode)
Startindstillinger
. Anvend knapperne F2 og F3 til at fremhæve ikonet "startindstillinger", og tryk
på BEKRÆFT for at vælge.
2. Anvend knapperne F og F2 til at rulle gennem menulisten. Når den ønskede
titel er fremhævet, skal du trykke på BEKRÆFT for at redigere.
3. Anvend funktionsknapperne til at redigere hver enkelt indstilling, og tryk
derefter på BEKRÆFT for at gemme indstillingen.
De startindstillinger, som kan redigeres, er
dato/tid
sprog
celsius/fahrenheit
temperatur display
kontakt nummer
tids display
valgt føler indstillinger
Tryk på knappen TILBAGE for at vende tilbage til hovedindstillingsmenuen.
9
) og Timer
Startskærm
Funktionsskærm
Menuskærmen for hovedindstillinger
Ikon
Beskrivelse
varmt brugsvand
varme/køl
timerfunktion
feriefunktion
startindstillinger
service

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB