Download Print this page

Servicemeny - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Anpassa inställningar för ditt hem
<Ställa in timerfunktionen>
. Tryck på knappen F4 på förhandsvisnings-menyskärmen.
2. Välj först vilka veckodagar du vill schemalägga.
3. Tryck på knapparna F2/F3 för att gå mellan dagarna och använd F för att
markera eller avmarkera rutan.
4. Tryck på BEKRÄFTA när du har valt dagarna.
5. Tidsredigeringsskärmen visas.
6. Använd knapparna F2/F3 för att gå till den punkt då du vill att det valda läget
inte ska vara aktivt och tryck på BEKRÄFTA för att starta.
7. Använd knappen F3 för att ställa in önskad inaktivitetstid och tryck på
BEKRÄFTA.
8. Du kan lägga till upp till 4 inaktivitetsperioder inom ett 24-timmars intervall.
9. Tryck på F4 för att spara inställningarna.
När du schemalägger värme använder du knappen F för att ändra mellan
inställningarna för tid och temperatur. På så sätt kan du ställa in en lägre
temperatur för ett visst antal timmar, t.ex. för att ställa in en lägre temperatur om
det kan behövas på natten när man sover.
Observera:
• Timerfunktionenförrumsuppvärmning/avkylningochvarmvattenställsin
på samma sätt. Men för kyla och varmvatten kan endast tid användas som
variabel.
• En liten soptunna visas också, och om du trycker på denna ikon tas den
senaste osparade åtgärden bort.
• Det är nödvändigt att använda funktionen SPARA med knappen F4 för att
spara inställningarna. BEKRÄFTA fungerar INTE som SPARA för denna
meny.

Servicemeny

Servicemenyn skyddas av ett lösenord för att förhindra oavsiktliga ändringar i
funktionsinställningarna av en obehörig/okvalificerad person.
Förhandsvisningsskärm
Skärm för val av veckodag
Inställningsskärm  för periodens tid
Inställningsskärm 2 för periodens tid
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB