Economisch Verantwoord Verwarmen; Overzicht Van De Bedieningsfuncties - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
Inleiding

Economisch verantwoord verwarmen

Luchtwarmtepompen staan het hele jaar door in voor warmwaterproductie (in
combinatie met een geschikte SWW-tank) en ruimteverwarming. Dit systeem
verschilt dan ook van een conventioneel verwarmings- en warmwatersysteem
op fossiele brandstof. De prestatiecoëfficiënt (COP) geeft het rendement
van een warmtepomp aan, zoals reeds aangestipt in de inleiding. Om uw
verwarmingssysteem zo efficiënt en zuinig mogelijk te laten werken, moet u op
de volgende punten letten.
Aandachtspunten inzake warmtepompsystemen
Sanitair warm water- en legionellafuncties zijn alleen beschikbaar voor
cilinders of hydroboxen die zijn aangesloten op een geschikte SWW-tank.
Bij normaal gebruik is gelijktijdige warmwaterproductie en ruimteverwarming af
te raden. Bij extreem lage buitentemperaturen kan de dompelweerstand (indien
aanwezig) worden gebruikt voor warmwaterproductie terwijl de warmtepomp
blijft instaan voor ruimteverwarming. Hou er wel rekening mee dat de
dompelweerstand alleen geen efficiënte methode is om de hele SWW-tank te
verwarmen. Bij normaal gebruik fungeert hij dus alleen als noodreserve.
Het warm water dat door de warmtepomp wordt geproduceerd, heeft een
lagere temperatuur dan dat van een fossiele boiler.

Overzicht van de bedieningsfuncties

De cilinder en hydrobox zijn uitgerust met een ingebouwde Flow Temperature
Controller4 (FTC4). Dit toestel stuurt zowel de buiten-warmtepompunit als de
cilinder of hydrobox aan. Dankzij de geavanceerde technologie levert een
FTC4-geregelde warmtepomp niet alleen besparingen op vergeleken met
traditionele, met fossiele brandstoffen gestookte verwarmingsystemen, maar ook
vergeleken met andere warmtepompen op de markt.
Zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Zo werkt de warmtepomp", zijn warmtepompen
het meest efficiënt wanneer zij water leveren met een lage voorlooptemperatuur.
De geavanceerde technologie van de FTC4 maakt het mogelijk de
kamertemperatuur op het gewenste niveau te houden met de laagst mogelijke
voorlooptemperatuur van de warmtepomp.
In kamertemperatuurmodus (auto-adaptatie) meet de controller ruimte-
en voorlooptemperaturen met behulp van temperatuursensoren rond het
verwarmingssystemen. Deze gegevens worden door de controller regelmatig
bijgewerkt en vergeleken met eerdere gegevens zodat veranderingen in de
kamertemperatuur kunnen worden voorspeld en de voorlooptemperatuur hierop
kan worden afgestemd. Door niet alleen de buitentemperatuur maar ook de
kamertemperatuur en de temperatuur van het watercircuit te monitoren, is de
verwarming meer gelijkmatig en worden plotse verwarmingspieken afgevlakt.
Hierdoor kan de voorlooptemperatuur worden beperkt.
Implicaties
Indien de warmtepomp wordt gebruikt voor SWW, moet de tijd voor het
verwarmen van de tank met de WEEKKLOK-functie worden ingesteld (zie
bladzijde 3). U kunt het best een tijd 's nachts instellen wanneer er weinig
ruimteverwarming wordt gebruikt en vaak speciale korting voor elektriciteit
(nachttarief) is.
In de meeste situaties wordt ruimteverwarming het best uitgevoerd met
de kamertemperatuurmodus. De warmtepomp analyseert de huidige
kamertemperatuur en reageert gecontroleerd op veranderingen met gebruik
van de specifieke Mitsubishi Electric controllers.
Het gebruik van de WEEKKLOK-functie en VAKANTIE-functie voorkomt
het onnodig verwarmen van een ruimte of SWW wanneer u weet dat er
gedurende een bepaalde tijd niemand aanwezig zal zijn.
Vanwege een lagere stroomtemperatuur, moeten warmtepomp-
verwarmingssystemen worden gebruikt met radiators met een groot
oppervlak of een vloerverwarming. Hiermee wordt de ruimte gestadig
verwarmd en de efficiëntie verhoogd zodat de kosten voor de werking van
het systeem relatief laag zijn omdat de warmtepomp geen water met hoge
temperatuur hoeft te produceren.
Omgevingstem-
peratuursensor
Voorlooptemperatuur-
sensor
Retourtemperatuursensor
Kamertem-
peratuursensor
FTC4
20°C
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB