Huoltovalikko - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Asetusten mukauttaminen kotikäyttöä varten
<Ajastintoiminnon asettaminen>
. Paina esikatseluvalikkonäytössä painiketta F4.
2. Valitse ensin viikonpäivät, jotka haluat ajastaa.
3. Siirry päivästä toiseen painamalla F2/F3 ja valitse ruutu tai poista sen valinta
painamalla F.
4. Kun olet valinnut päivät, paina VAHVISTA.
5. Aikapalkin muokkausnäyttö tulee esiin.
6. Siirry kohtaan, jossa et halua valitun tilan olevan aktiivinen, painamalla F2/F3
ja aloita painamalla VAHVISTA.
7. Aseta haluamasi toimimattomuusaika painamalla F3 ja paina sitten VAHVISTA.
8. Voit lisätä enintään 4 toimimattomuusjaksoa 24 tunnin ajalle.
9. Tallenna asetukset painamalla F4.
Kun ajastetaan lämmitystä, painike F vaihtaa ajastusmuuttujan ajan ja lämpötilan
välillä. Näin tiettyjen tuntien ajaksi voidaan asettaa alhaisempi lämpötila. Alhaista
lämpötilaa voidaan käyttää esimerkiksi öisin, kun asukkaat nukkuvat.
Huomautus:
• Lämmitys-/jäähdytys- ja LV-ajastintoiminnot asetetaan samalla tavalla.
Jäähdytyksen ja LV:n ajastusmuuttujana voidaan kuitenkin käyttää vain
aikaa.
• Näytössä näkyy myös pieni roskakorikuvake. Kun se valitaan, viimeinen
tallentamaton toimenpide poistetaan.
• Asetukset täytyy tallentaa käyttämällä TALLENNA-toimintoa (F4-painike).
Tässä valikossa VAHVISTA EI tallenna.

Huoltovalikko

Huoltovalikko on suojattu salasanalla, jotta luvattomat/epäpätevät henkilöt eivät
pääse vahingossa muuttamaan käyttöasetuksia.
Esikatselunäyttö
Viikonpäivän valintanäyttö
Ajanjakson asetusnäyttö 
Ajanjakson asetusnäyttö 2
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB