Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 162

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sisällys
1. Turvallisuusohjeet ............................................ 2
Yksikön hävittäminen ...................................................... 2
2. Johdanto ........................................................... 3
Järjestelmän yleiskuvaus ................................................ 3
Lämpöpumpun toiminta .................................................. 3
Taloudelliset parhaat käytännöt ...................................... 4
Säätimien yleiskuvaus .................................................... 4
3. Lämmitysjärjestelmä ........................................ 5
Järjestelmän kokoonpano ............................................... 5
Yksiköiden tärkeät osat - huomioitavaa ......................... 5
Tekniset tiedot ................................................................. 6
varten ................................................................. 8
Pääsäädin ....................................................................... 8
Yleinen käyttö ................................................................. 9
Pääasetusvalikko ............................................................ 9
Alkuasetukset .................................................................. 9
Lomatila ........................................................................ 3
Ajastintoiminto ............................................................... 3
Huoltovalikko ................................................................ 4
5. Huolto ja kunnossapito .................................. 15
Vianetsintä .................................................................... 5
Kunnossapito ................................................................ 5
Lyhenteet ja sanasto
Nro Lyhenne/sana

Lämpökäyrätila
Lämmitys, johon sisältyy ulkolämpötilan lämpökäyrä
2
COP
Hyötysuhde (COP) eli lämpöpumpun tehokkuus
3
Jäähdytystila
Jäähdytys puhaltimella tai lattiajäähdytyksellä (katso tämän luettelon kohta 20)
4
Varaajayksikkö
Sisällä oleva tuulettamaton LV-säiliö ja komponenttiputkiosat
5
LV-tila
Lämpimän käyttöveden lämmitystila suihkuille, lavuaareille, ym
6
Virtausnopeus
Nopeus, jolla vesi kiertää ensiöpiirissä
7
Virtauslämpötila
Lämpötila, jossa vesi syötetään ensiöpiiriin
8
Jäätymisen estotoiminto
Lämmityksen ohjausrutiini, joka estää vesiputkien jäätymisen
9
FTC4
Virtauslämpötilan säädin, piirikortti, joka on vastuussa järjestelmän ohjauksesta
0 Lämmitystila
Lämmitys pattereilla tai lattialämmityksellä (katso tämän luettelon kohta 2)
 Hydrobox
Sisäyksikkö, jossa on komponenttiputkiosat (EI LV-säiliötä)
2 Legionella
Putkista, suihkuista ja vesisäiliöistä mahdollisesti löytyvä bakteeri, joka voi aiheuttaa legionelloosia
3 LE-tila
Legionellan estotoiminto - vesisäiliöillä varustettujen järjestelmien toiminto, joka estää legionellabakteerin kasvun
4 Pakattu malli
Levylämmönvaihdin ulkolämpöpumppuyksikössä
5 PRV
Varoventtiili
6 Kylmäaine
Lämpöpumpun jaksossa käytettävä yhdiste, joka muuttuu vaiheen aikana kaasusta nesteeksi
7 Paluulämpötila
Lämpötila, jossa vesi syötetään ensiöpiiristä
8 Split-malli
Levylämmönvaihdin sisäyksikössä
9 TRV
Termostaattipatteriventtiili - patteripaneelin tulossa tai lähdössä oleva venttiili, joka ohjaa lämmöntuottoa
20 Lattiajäähdytys
Lattian alla oleva vesiputkijärjestelmä, joka jäähdyttää lattian pintaa huoneen/tilan jäähdyttämiseksi.
2 Lattialämmitys
Lattian alla oleva vesiputkijärjestelmä, joka lämmittää lattian pintaa huoneen/tilan lämmittämiseksi.

Kuvaus

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB