Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 130

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innehåll
1. Säkerhetsåtgärder ............................................ 2
Avyttring av Enheten ....................................................... 2
2. Introduktion ....................................................... 3
Systemöversikt................................................................ 3
Hur värmepumpen fungerar ............................................ 3
Kontrollöversikt ............................................................... 4
3. Ditt uppvärmningssystem ............................... 5
Systemkonfiguration ....................................................... 5
Produktspecifikation ........................................................ 6
Huvudkontroll .................................................................. 8
Generell funktion ............................................................. 9
Meny för huvudinställningar ............................................ 9
Grundinställningar ........................................................... 9
Varmvatten/legionellaskydd ...........................................
Semesterfunktion .......................................................... 3
Timerfunktion ................................................................ 3
Servicemeny ................................................................. 4
5. Service och underhåll .................................... 15
Felsökning .................................................................... 5
Underhåll ...................................................................... 5
Förkortningar och ordlista
Nr.
Förkortningar/Ord

Läget värmekurva
Rumsuppvärmning med utomhustemperaturkompensation
2
COP
Värmepumpens verkningsgrad (coefficient of performance)
3
Avkylningsläge
Rumsavkylning genom fläktspole eller golvavkylning (Se punkt nr. 20 i den här listan.)
4
Cylindertank
Oventilerad varmvattentank för inomhusbruk och rörsystemkomponenter
5
Varmvattenläge
Varmvattenuppvärmningsläge för duschar, vaskar o.s.v.
6
Flöde
Hastigheten som vattnet har när det cirkulerar runt i primärkretsen
7
Framledningstemperatur
Temperaturen som vattnet har när det levereras till primärkretsen
8
Frysskyddsfunktion
Uppvärmningskontrollrutin för att förhindra att vattenledningar fryser
9
FTC4
Framledningstemperaturkontroll, kretskortet som kontrollerar systemet
10 Värmeläge
Rumsuppvärmning genom element eller golvvärme (Se punkt nr. 2 i den här listan.)
 Hydrobox
Inomhusenheten innehåller komponentens rörsystemdelar (INGEN varmvattentank)
2 Legionella
Bakterier som kan hittas i rörsystem, duschar och vattentankar och som kan orsaka legionärsjuka
3 LS-läge
Legionellaskyddsläge - en funktion i system som innehåller vattentankar, som är till för att förhindra tillväxten av
legionellabakterier
4 Enhetssystem
Plattvärmeväxlare i utomhusvärmepumpen
5 TSV
Trycksäkerhetsventil
6 Köldmedium
En sammansättning som används i värmepumpcykeln som genomgår en förändring från gas till vätska
7 Returtemperatur
Temperaturen som vattnet har när det levereras från primärkretsen
8 Splitsystem
Plattvärmeväxlare i inomhusenheten
9 TV
Termostatventil - en ventil vid in- eller utgången på elementets panel som styr värmeproduktionen
20 Golvavkylning
Ett system med vattenbärande rörledningar under golvet som kyler av golvytan för att kyla av rummet/utrymmet.
2 Golvvärme
Ett system med vattenbärande rörledningar under golvet som värmer upp golvytan för att värma upp rummet/
utrymmet.

Beskrivning

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB