Download Print this page

Taloudelliset Parhaat Käytännöt; Säätimien Yleiskuvaus - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
Johdanto
Taloudelliset parhaat käytännöt
Ilmalämpöpumput voivat tuottaa sekä kuumaa vettä (edellyttäen, että
käytetään sopivaa LV-säiliötä) että lämmitystä ympäri vuoden. Järjestelmä
eroaa perinteisestä fossiilisia polttoaineita käyttävästä lämmitys- ja
kuumavesijärjestelmästä. Lämpöpumpun tehokkuuden osoittaa sen lämpökerroin
(COP), kuten johdannossa kerrottiin. Seuraavia ohjeita on noudatettava, jotta
lämmitysjärjestelmä toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.
Tärkeitä tietoja lämpöpumppujärjestelmistä
Lämmin käyttövesi- ja legionellatoiminnot ovat käytettävissä vain
varaajayksiköissä tai hydroboxeissa, jotka on kytketty sopivaan LV-säiliöön.
Normaalikäytössä samanaikaista LV-säiliön ja tilan lämmitystä ei suositella.
Jos ulkolämpötila on kuitenkin erittäin alhainen, LV-säiliön veden lämmitykseen
voidaan käyttää sähkölämmitintä (jos käytettävissä) samalla, kun
lämpöpumppu jatkaa huoneiden lämmittämistä. Huomaa, että yksin käytettynä
sähkölämmitin ei ole tehokas tapa lämmittää koko LV-säiliötä. Tästä syystä sitä
tulee käyttää vain varmistuksena normaalikäytössä.
Lämpöpumpun tuottaman lämpimän veden lämpötila on yleensä alhaisempi
kuin fossiilisia polttoaineita käyttävän kattilan.
Säätimien yleiskuvaus
Varaajayksikössä ja hydroboxissa on sisäänrakennettu virtauslämpötilan
säädin 4 (FTC4). Kyseinen laite ohjaa sekä ulkolämpöpumppuyksikköä että
varaajayksikköä tai hydroboxia. Edistynyt teknologia tarkoittaa, että FTC4-
ohjattua lämpöpumppua käytettäessä säästöjä syntyy paitsi verrattuna perinteisiin
fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin myös verrattuna moniin
muihin markkinoilla oleviin lämpöpumppuihin.
Kuten edellä kohdassa Lämpöpumpun toiminta selitettiin, lämpöpumput ovat
tehokkaimmillaan tuottaessaan alhaisen virtauslämpötilan vettä. Kehittyneen
FTC4-teknologian avulla huonelämpötila voidaan pitää halutulla tasolla samalla,
kun hyödynnetään lämpöpumpun alhaisinta mahdollista virtauslämpötilaa.
Huonelämpötila (automaattinen sopeutumistoiminto) -tilassa säädin tarkkailee
huoneiden ja virtauksen lämpötiloja lämmitysjärjestelmässä olevien lämpötila-
anturien avulla. Säädin päivittää tiedot säännöllisesti ja vertaa niitä aiempiin
tietoihin, jotta se voi ennustaa huonelämpötilan muutokset ja säätää huoneiden
lämmityspiiriin virtaavan veden lämpötilaa vastaavasti. Kun ulkolämpötilan
lisäksi seurataan myös huoneen ja lämmityspiirin veden lämpötiloja, lämmitys on
yhdenmukaisempaa ja äkilliset piikit tarvittavassa lämmitystehossa vähenevät.
Tästä seuraa pienempi tarvittava kokonaisvirtauslämpötila.
Seuraukset
Jos lämpöpumppua käytetään veden lämmitykseen, säiliön lämmitysaika
kannattaa ajastaa käyttämällä AJASTUS-toimintoa (katso sivu 3). Se
kannattaa tehdä yöaikaan, jolloin huoneiden lämmitystarve on alhainen ja
voidaan hyödyntää edullisempaa yösähköä.
Useimmissa tapauksissa huoneiden lämmityksen kannattaa käyttää
huonelämpötila-tilaa. Tällöin lämpöpumppu voi analysoida vallitsevan
huonelämpötilan ja reagoida muutoksiin hallitusta hyödyntämällä
erikoistuneita Mitsubishi Electric -säätimiä.
AJASTUS- ja LOMA-toimintoja käyttämällä estetään tarpeeton huoneiden
tai veden lämmitys, kun huoneiston tiedetään olevan tyhjillään esimerkiksi
työpäivän aikana.
Alhaisempien virtauslämpötilojen takia lämpöpumppulämmitysjärjestelmiä
tulisi käyttää suuripinta-alaisten patterien tai lattialämmityksen kanssa. Näin
huoneeseen saadaan tasaista lämpöä samalla, kun tehokkuus paranee.
Tämä alentaa järjestelmän käyttökustannuksia, kun lämpöpumpun ei
tarvitse tuottaa hyvin kuumana virtaavaa vettä.
Ulkolämpötilan anturi
Virtauslämpötilan anturi
Paluulämpötilan anturi
Huonelämpötilan
anturi
FTC4
20°C
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB