Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inhoud
1. Veiligheidsvoorschriften .................................. 2
Weggooien van de unit ................................................... 2
2. Inleiding ............................................................. 3
Overzicht van het systeem ............................................. 3
Hoe de warmtepomp werkt ............................................. 3
Economisch verantwoord verwarmen ............................. 4
Overzicht van de bedieningsfuncties .............................. 4
3. Uw verwarmingssysteem................................. 5
Systeemconfiguratie ....................................................... 5
Belangrijke onderdelen - Opmerkingen .......................... 5
Productspecificaties ........................................................ 6
Hoofdbediening ............................................................... 8
Algemene werking .......................................................... 9
Menu Hoofdinstellingen .................................................. 9
Basisinstelling ................................................................. 9
Vakantieregeling ........................................................... 3
Weekklok ...................................................................... 3
Servicemenu ................................................................. 4
5. Service en Onderhoud ................................... 15
Problemen oplossen ..................................................... 5
Onderhoud .................................................................... 5
Afkortingen en woordenlijst
Nr.
Afkortingen/Woord

Stand compensatiegrafiek
Ruimteverwarming met compensatie van de buitentemperatuur
2
COP
Prestatiecoëfficiënt of warmtepomprendement
3
Koelmodus
Ruimtekoeling door middel van fancoils of vloerkoeling (Zie Item nr. 20 in deze lijst)
4
Cilinder
SWW-tank binnen zonder ontluchting en met onderdelen voor het aansluiten van componenten
5
SWW-modus
Stand sanitair warm water-verwarming voor douche, aanrecht, enz
6
Debiet
Snelheid waarmee het water door het primaire circuit circuleert
7
Voorlooptemperatuur
Temperatuur waarop het water in het primaire circuit wordt gevoerd
8
Anti-vriesstand
Verwarmingsregelingsroutine ter voorkoming van bevriezing van de waterleidingen
9
FTC4
Voorlooptemperatuur-controller, printplaat die het systeem regelt
0 Verwamingsmodus
Ruimteverwarming door middel van radiatoren of vloerverwarming (zie Item nr. 2 in deze lijst)
 Hydrobox
Binnenunit met aansluitingen (GEEN SWW-tank)
2 Legionella
Bacterie die kan worden aangetroffen in leidingen, douches en watertanks en die de Legionairsziekte kan veroorzaken
3 Stand LP
Legionella-preventiestand - een functie op systemen met watertanks ter voorkoming van legionellabacteriegroei
4 Monobloc
Platenwarmtewisselaar in de buiten-warmtepompunit
5 PRV
Overdrukventiel
6 Koelmiddel
Een mengsel dat in de warmtepompcyclus wordt gebruikt en dat een faseverandering ondergaat van gas naar
vloeistof
7 Retourtemperatuur
Temperatuur van het water dat uit het primaire circuit wordt afgeleverd
8 Split model
Platenwarmtewisselaar in de binnenunit
9 TRK
Thermostatische radiatorkraan - een kraan aan de ingang of uitgang van het radiatorpaneel voor het regelen van de
verwarming
20 Vloerkoeling
Een systeem van watercirculatiebuizen onder de vloer waardoor het vloeroppervlak en het vertrek/de ruimte wordt
gekoeld.
2 Vloerverwarming
Een systeem van watercirculatiebuizen onder de vloer waardoor het vloeroppervlak en het vertrek/de ruimte wordt
verwarmd.

Beschrijving

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB