Download Print this page

Ditt Uppvärmningssystem; Systemkonfiguration; Viktiga Delar Hos Enheten - Punkter Att Observera - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3
Ditt uppvärmningssystem

Systemkonfiguration

Modellnamn
Cylindertank
Utomhusvärmepump
Modellnamn
Hydrobox
Utomhusvärmepump

Viktiga delar hos enheten - Punkter att observera

<Hydrobox>
EHSC (Splitsystem)
1.
2.
5.
4.
3.
6.
Vy över bas
.
Huvudkontroll
2.
Manometer (Tryckmätare)
3.
Rumsuppvärmning/indirekt
varmvattentank (primär) återanslutning
4.
Rumsuppvärmning/indirekt
varmvattentank (primär) flödesanslutning
5.
Värmepump-/köldmedieanslutningar
6.
Avtappningsledning från
trycksäkerhetsventilen
5
Enhetssystem
EHPT20X-
Plattvärmeväxlare
Sammanlänkade
Inomhus cylindertank
vattenledningar
EHPX-
Plattvärmeväxlare
Sammanlänkade
Inomhus hydrobox
vattenledningar
EHPX (Enhetssystem)
2.
7. 8.
4.
3.
4.
6.
Vy över bas
7.
Flödesanslutning från värmepump
8.
Returanslutning till värmepump
9.
Dräneringshållare
10. Kallvatteninloppsanslutning
. Varmvattenutloppsanslutning
2. Solvärme (bivärmekälla)
anslutning
Utomhusvärmepump
Utomhusvärmepump
ERSC (Splitsystem)
1.
2.
3.
9.
5.
6.
Vy över bas
3. Returanslutning för rumsuppvärmning
4. Flödesanslutning för rumsuppvärmning
5 Trycksäkerhetsventil
6. Automatisk avluftare
7. Temperatur- och trycksäkerhetsventil
*EHPT20X-VM2HB ENDAST
Splitsystem
EHST20C-
Plattvärmeväxlare
Sammanlänkade
Inomhus cylindertank
köldmedieledningar
EHSC-, ERSC-
Plattvärmeväxlare
Sammanlänkade
Inomhus hydrobox
köldmedieledningar
<Cylindertank>
10.
11.
12.
13.
5.
Planvy
Främre upphöjning
14.
15.
16.
2.
1.
17.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB