Servicemeny - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasse innstillinger for hjemmet
<Innstilling av timerfunksjonen>
. Trykk på F4-knappen i skjermbildet til forhåndsvisningsmenyen.
2. Først velger du ukedagene du ønsker å legge inn i planen.
3. Trykk på knappene F2/F3 for å hoppe mellom dager og F for å merke av i
boksen eller fjerne merket.
4. Trykk på BEKREFT når du har valgt dagene.
5. Skjermbildet for redigering av tidslinjen vil vises.
6. Bruk knappene F2/F3 for å flytte til det punktet hvor du ikke ønsker at den
valgte modusen skal være aktiv. Trykk på BEKREFT for å begynne.
7. Bruk F3-knappen til å angi ønsket tid for inaktivitet, og trykk deretter på
BEKREFT.
8. Du kan legge inn inntil 4 perioder av inaktivitet i en periode på 24 timer.
9. Trykk på F4 for å lagre innstillingene.
Når du planlegger oppvarming, endrer F-knappen den fastsatte variabelen
mellom tid og temperatur. Dette gjør det mulig å angi en lavere temperatur for
visse timer, f.eks. om natten når beboerne sover og det er ønskelig med lavere
temperatur.
Merknad:
• Timerfunksjonen for romoppvarming/kjøling og varmtvann stilles inn på
samme måte. For kjøling og varmtvann kan imidlertid bare tid brukes som
variabel i planleggingen.
• Det vises også et søppelbøtteikon. Den siste ikke-lagrede handlingen
slettes dersom du velger dette ikonet.
• Det er nødvendig å bruke F4-knappens LAGRE-funksjon for å lagre
innstillinger. BEKREFT fungerer IKKE som LAGRE for denne menyen.

Servicemeny

Servicemenyen er passordbeskyttet for å hindre utilsiktede endringer i
driftsinnstillingene av uautoriserte/ukvalifiserte personer.
Skjermbilde for forhåndsvisning
Skjermbilde for valg av ukedag
Skjermbilde  for innstilling av tid for
periode
Skjermbilde 2 for innstilling av tid for
periode
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB