Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 123

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasning af indstillinger til dit hjem
<Rumfølerindstillinger>
For rumfølerindstillingerne er det vigtigt at vælge den korrekte rumføler,
afhængigt af den varmefunktion som systemet udfører.
. Fra startindstillinger skal der vælges valgt føler indstillinger.
2. Når 2-zonetemperaturkontrol er aktiv, eller der er trådløse fjernbetjeninger til
rådighed, skal der fra skærmen betjen zone valg, vælges det zonenummer,
som skal tildeles til hver enkelt fjernbetjening.
3. Fra skærmen rumfølervalg skal der vælges en rumføler, som skal anvendes til
overvågning af rumtemperaturen, fra henholdsvis zone og zone2.
Kontrolmulighed
("Valgmuligheder for fjernbetjening"
(Installationsmanual))
A
B
C
D
* Ikke specificeret (hvis der anvendes en efterleveret rumtermostat)
Rumfjernbetjening -8 (én hver for zone og zone2) (hvis der anvendes en
rumtermostat)
4. Fra skærmen rumfølervalg skal der vælges tid/zone for at gøre det muligt
at anvende forskellige rumfølere afhængigt af den tidsplan, der er indstillet i
menuen vælg tid/zone. Rumfølerne kan skiftes op til 4 gange inden for 24 timer.
Modsvarende startindstillinger for rumføler
zone
zone2
Rumfjernbetjening -8 (én
*
hver for zone og zone2)
TH
*
Hovedkontrolenhed
*
*
*
Skærm for planindstilling af tid/zone
0

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB