Download Print this page

Generell Funktion; Meny För Huvudinställningar; Grundinställningar - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Anpassa inställningar för ditt hem

Generell funktion

Under generell funktion kommer skärmbilden på huvudkontrollen att se ut som
den gör på bilden till höger.
Den här skärmbilden visar måltemperatur, rumsuppvärmningsläge,
varmvattenläge (om det finns en varmvattentank i systemet), ytterligare
värmekällor som används, semesterfunktion och datum och tid.
Du bör använda funktionsknapparna för att få tillgång till mer information. När
den här skärmbilden visas kan man genom att trycka F ta fram aktuell status,
och genom att trycka F4 tas användaren till alternativmenyskärmen.
<Alternativskärmen>
Den här bildskärmen visar systemets huvudfunktionslägen.
Använd funktionsknapparna för att växla mellan I funktion (►), Förbjuda (
och Schema (
) för varmvatten och rumsuppvärmning/-avkylning eller för att
redigera/aktivera semesterinställningen.
Alternativmenyskärmen tillåter snabbinställningar för följande;
• Tvingat varmvatten (om en varmvattentank finns) — för PÅ/AV tryckF1
• Varmvattenfunktionsläge (om en varmvattentank finns) — för att ändra läge
tryck F2
• Rumsuppvärmning-/avkylningsläge — för att ändra läge tryck F3
• Semesterfunktion — för åtkomst till semesterbildskärmen tryck F4
Meny för huvudinställningar
För åtkomst till menyn för huvudinställningar tryck på knapp B "MENY"
Följande menyer kommer att visas;
Varmvatten (Cylindertank eller hydrobox plus lokalt tillhandahållen
varmvattentank)
Värme/Kyla
Timerfunktion
Semesterfunktion
Grundinställningar
Service (Lösenord)
Grundinställningar
. Från menyn för huvudinställningar använd F2- och F3-knapparna för att
markera "Grundinställningar"-ikonen och välj genom att trycka på BEKRÄFTA.
2. Använd knapparna F och F2 för att bläddra igenom menyn. När titeln är
markerad trycker du på BEKRÄFTA för att redigera.
3. Använd funktionsknapparna för att redigera varje grundinställning och tryck på
BEKRÄFTA för att spara inställningen.
Grundinställningarna som kan redigeras är
Datum/tid
Språk
C/F
Temperaturdisplay
Service telefon nr.
Tidsdisplay
Vald givare inställningar
För att gå tillbaka till menyn för huvudinställningar tryck på BAKÅT-knappen.
9
)
Startsida
Alternativmenyskärmen
Menybildskärm för grundinställningar
Ikon
Beskrivning
Varmvatten
Värme/kyla
Timerfunktion
Semesterfunktion
Grundinställningar
Service

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB