Download Print this page

Semesterfunktion; Timerfunktion - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Anpassa inställningar för ditt hem

Semesterfunktion

Semesterfunktionen kan användas för att hålla systemet igång med lägre
framledningstemperaturer och därigenom minska strömanvändningen när bostaden
inte används. Semesterfunktionen kan köras antingen med framledningstemp,
rumstemp, värme, värmekurva och varmvatten, alla med minskade
framledningstemperaturer för att spara energi om ockupanten inte finns på plats.
Semester funktion kan aktiveras på 2 sätt. Skärmen för aktivering av Semester
funktion visas oavsett vilket sätt man använder.
Alternativ 1.
Knappen E från huvudmenyskärmen skall tryckas ner. Se till att inte hålla nere
knappen E för länge då det stänger av kontrollen och systemet.
Alternativ 2.
Tryck på knappen F4 från huvudmenyskärmen. Skärmen för aktuella inställningar
visas. Tryck på knappen F4 igen för att komma till skärmen för aktivering av
semester funktion.
När skärmen för aktivering av semester funktion visas kan du aktivera/avaktivera
samt välja varaktighet för semester funktion.
Tryck på knappen F för att aktivera eller avaktivera semester funktion.
Använd knapparna F2, F3 och F4 för att ange vilket datum du vill att semester
funktion ska aktiveras eller avaktiveras för rumsuppvärmning.
<Redigera semesterfunktion>
Skulle du behöva ändra semesterfunktionen t. ex. framledningstemp,ändra
rumstemp bör du kontakta din installatör.

Timerfunktion

I schema funktionen kan dagliga och veckovisa rumsuppvärmnings/
avkylningsmönster och varmvattensmönster läggas in. När systemet ställs in bör
din installatör diskutera dina värme/kyla- och varmvattenskrav med dig så att ett
optimalt schema kan skapas.
Timerfunktionen är aktiverad eller inaktiverad i alternativskärmen. (Se
alternativavsnittet)
. Använd F2 och F3 i huvudinställningsmenyn för att markera
timerfunktionsikonen och tryck sedan på BEKRÄFTA.
2. Undermenyn för timerfunktion visas. Ikonerna visar följande lägen;
• Värme
• Avkylning
• Varmvatten
3. Använd knapparna F2 och F3 för att gå mellan lägesikonerna och tryck sedan
på BEKRÄFTA för att se en förhandsvisningsskärm av lägena.
På förhandsvisningsskärmen kan du se de aktuella inställningarna. Under
2-zonsvärmedrift, tryck på F1 för att växla mellan Zon1 och Zon2. Veckodagarna
visas längs med skärmens övre kant. Dagar som är understrukna har alla samma
inställningar.
Dagarnas och nätternas timmar visas med ett fält längs med skärmens mitt. Där
det visas i svart är rumsuppvärmning/avkylning och varmvatten (det alternativ
som är valt) tillåtet.
Om en PUHZ-FRP-utomhusenhet är ansluten kan timerfunktionsinställningen för
varmvatten ställas in för två perioder som ett år delas in i. På denna menyskärm
kan längden på period 2 anges. Resten av den inställda längden kommer inställd
som period .
. Använd F2 och F3 i huvudinställningsmenyn för att markera
timerfunktionsikonen och tryck sedan på BEKRÄFTA.
2.
Undermenyn för timerfunktion visas. Ikonerna visar följande lägen;
• Värme
• Varmvatten
• Varmvatten2
3.
Använd knapparna F2 och F3 för att flytta mellan lägesikonerna för att välja
Varmvatten2-ikonen.
4.
Använd knapparna F till F4 för att välja start- och slutmånad som gäller för
period 2.
5.
Tryck på BEKRÄFTA för att se en förhandsvisningsskärm för varje läge.
3
Lägesvalskärm
Lägesvalskärm om PUHZ-FRP är ansluten
Periodinställningsskärm om PUHZ-FRP är ansluten

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB