Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 155

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasse innstillinger for hjemmet
<Romfølerinnstillinger>
For romfølerinnstillinger er det viktig å velge riktig romføler avhengig av
varmemodusen systemet skal operere i.
. Velg "Rom følerindstillinger" i menyen "Innledende innstillinger".
2. Når temperaturkontroll i 2 soner er aktiv eller trådeløse fjernkontroller er
tilgjengelige, velg sonenummer å tildele hver fjernkontroll i skjermbildet "Rom
RC-sone velg".
3. Fra skjermbildet "Romføler valg" velger du romfølerne som skal brukes til
overvåking av romtemperaturen i sone  og sone 2 hver for seg.
Korresponderende romføler i innledende inn-
Kontrollalternativ
("Alternativer for fjernkontroll"
stillinger
(Installeringshåndbok))
A
Rom RC-8 (én hver for
sone  og sone 2)
B
C
D
* Ikke spesifisert (dersom det brukes en lokalt anskaffet termostat)
Rom RC-8 (én hver for sone  og sone 2) (dersom en trådløs fjernkontroll
brukes som termostat)
4. Fra skjermbildet "Romføler valg" velger du "Tid/sone" for å gjøre det mulig
å bruke forskjellige romfølere i henhold til tidsplanen angitt i menyen "Velg
tid/sone". Romfølerne kan byttes om inntil 4 ganger på 24 timer.
Sone
Sone2
*
TH
*
Hovedkontroller
*
*
*
Skjermbilde for innstilling av tid/sone-plan
0

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB