Sanitair Warm Water (Sww)/Legionella-Preventie - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Instellingen personaliseren voor uw woning

Sanitair warm water (SWW)/Legionella-preventie

De menu's voor Sanitair warm water en legionellapreventie regelen de werking
van de warmtetoenamen van de SWW-tank.
<Instellingen SWW-modus>
. Markeer het warmwaterpictogram en druk op BEVESTIGEN.
2. Schakel met behulp van knop F over tussen de verwarmingstanden Normaal
en ECO.
3. U kunt de stand bewerken door op F2 te drukken en het menu INSTELLING
SANITAIR WARM WATER (SWW) weer te geven.
4. Scrol met de toetsen F2 en F3 door het menu en selecteer de verschillende
componenten na elkaar door op BEVESTIGEN te drukken. In onderstaande
tabel vindt u een beschrijving van elk van de instellingen.
5. Voer het nummer van uw keuze in met de functietoetsen en druk op BEVESTIGEN.
Menu-ondertitel
Functie
Max.temp.SWW
Gewenste temperatuur van het opgeslagen warme water
Max.temperatuursdaling
Verschil in temperatuur tussen max. temp SWW en en de temperatuur waarbij de SWW-modus
SWW
herstart.
Max.laadtijd SWW
Maximale toegestane tijd voor opwarmen opgeslagen water SWW-modus
SWW modus beperking
De tijd na de SWW-modus dat ruimteverwarming de voorkeur heeft boven de SWW-modus en
opwarming van opgeslagen water tijdelijk wordt voorkomen
(Alleen wanneer Max.laadtijd SWW is verstreken.)
Contacteer de installateur om wijzigingen aan te brengen.
Uitleg van SWW-werking
• Wanneer de temperatuur van de SWW-tank daalt onder de "Max.temp.SWW"
met meer dan de "Max. temperatuurdaling SWW" (ingesteld door de installateur),
werkt de SWW-modus en wordt het hete water uit het primaire verwarmings-/
koelcircuit omgeleid en wordt het water in de SWW-tank verwarmd.
• Wanneer de temperatuur van het opgeslagen water de "Max.temp.SWW" die is
ingesteld door de installateur, bereikt, of als de "Max.laadtijd SWW", die is ingesteld
door de installateur, wordt overschreden, werkt de SWW-modus niet langer.
• Zolang de SWW-modus in werking is, wordt geen primair water naar het circuit
voor ruimteverwarming/-koeling geleid.
• Direct na max. werkingsduur SWW wordt "SWW modus beperking" vanzelf in
werking gesteld. De duur van deze functie wordt ingesteld door de installateur
en gedurende de werking ervan kan de SWW-modus niet (op normale wijze)
opnieuw worden geactiveerd, waardoor het systeem de tijd krijgt primair warm
water aan de ruimteverwarming/-koeling te leveren als dit nodig is. Als er echter
gedurende deze tijd geen actuele vraag is naar ruimteverwarming/-koeling, zal
het systeem automatisch weer op de SWW-modus overschakelen. Dit blijft zo
totdat het systeem gevraagd wordt ruimteverwarming te leveren.
• Na de werking van "SWW modus beperking" kan de SWW-modus weer actief
worden en zal de verwarming van de SWW-tank worden voortgezet afhankelijk
van de vraag van het systeem.
<Eco-stand>
De SWW-modus kan werken in de stand "Normaal" of "Eco". In de stand Normaal
zal het water in de SWW-tank sneller opwarmen met behulp van het volledige
vermogen van de warmtepomp. In de stand Eco duurt het opwarmen van het
water in de SWW-tank wat langer maar wordt er minder energie verbruikt. Dit is
omdat de werking van de warmtepomp wordt beperkt met behulp van signalen
van de FTC4, uitgaande van de gemeten temperatuur van de SWW-tank.
Opmerking: Hoeveel energie werkelijk wordt bespaard in de Eco-stand
varieert afhankelijk van de buitentemperatuur.
Terug naar het menu SWW/legionellaprevention.
Instellingen van de stand Legionellapreventie (stand LP)
. Kiest met de knop F3 legionellastand actief JA/NEE.
2. Bewerk met knop F4 de functie Legionella.
3. Scrol met de toetsen F en F2 door het menu en selecteer de verschillende
ondertitels na elkaar door op BEVESTIGEN te drukken. In onderstaande tabel
vindt u een beschrijving van elk van de instellingen.
4. Voer het nummer van uw keuze in met de functietoetsen en druk op BEVESTIGEN.
In de stand Legionellapreventie wordt de temperatuur van het opgeslagen water
verhoogt boven 60 °C om te voorkomen dat de legionellabacterie groeit. U wordt
ten zeerste geadviseerd dit met regelmatige tussenpozen te doen. Controleer wat
de lokale voorschriften zijn voor de aanbevolen frequentie van de opwarmingen.
Opmerking: Wanneer er storingen optreden in de hydrobox, zal de
LP-modus mogelijk niet normaal functioneren.
Menu-ondertitel
Functie
Temperatuur SWW
Gewenste temperatuur van het opgeslagen warme water
Frequentie
Tijd tussen opwarmingen SWW-tank in stand LP
Start tijd
Tijd dat stand LP wordt gestart
Max.laadtijd
Maximale tijd toegestaan voor opwarming SWW-tank in stand LP
Duur van max.temperatuur
De tijd nadat de max. watertemperatuur is bereikt in stand LP
Contacteer de installateur om wijzigingen aan te brengen.

SWW-tank temp
Stoppen
Max.temp.
SWW
Max.tempera-
tuurdaling SWW
Start
SWW-modus
SWW-tank temp
Max.temp.
Stoppen
SWW
Max.tempera-
tuurdaling SWW
Start
SWW-modus
Max.laadtijd
beperking
SWW
Bereik
60–70
–30
0:00–23:00
–5
–20
Bereik
Eenheid Standaardwaarde
40 - 60
°C
50
5 - 30
°C
0
30 - 20
min
60
30 - 20
min
30
Herstart
Tijd
SWW-modus
Stoppen
Herstart
Tijd
SWW-
modus
Eenheid Standaardwaarde
°C
65
dag
5
-
03:00
uur
3
min
30

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Content for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB